Ukochajmy tylko Boga nade wszystko, a chwała Jego wyższą nam bedzie nad własne zdrowie

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński

Modlitwy

Modlitwa w żuciu sióstr zajmuje centralne miejsce, dzięki niej siostry zacieśniają więzy osobistej przyjaźni z Bogiem, pogłębiają jedność wspólnoty zakonnej a przede wszystkim łączą się z całym Kościołem i wszelkim stworzeniem w uwielbianiu Bogu.

O nas

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi jest wspólnotą poświęconą Bogu, w której siostry kształtują swoje życie i działalność według Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Duchowość

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi kierują się w życiu zakonnym i w działalności apostolskiej duchem Ewangelii, w szczególny sposób praktykując miłość Boga i bliźniego na wzór Chrystusa i Jego Matki.

Aktualności

Nadchodzące rekolekcje

Ostatnie modlitwy

Najbliższe rekolekcje:

© Copyright - Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi, Created by Studio i66