Wprowadzone przez Zofia Kuska

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Rozważanie do Ewangelii z XXVI Niedzieli Zwykłej, 26.09.2021 r.   Mk 9, 28-48 „Lecz Jezus odrzekł: (…) Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”   Uczniowie Jezusa. Zapatrzeni w Mistrza, zafascynowani Jego Osobą, zasłuchani w Jego Słowo. A jednak tak często jeszcze bardziej zapatrzeni w siebie, w swoją pozycję, w swoje znaczenie, […]

Słowo z Pustelni 25.09.2021 r.

 „Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. Jezus wypowiada te słowa w chwili , gdy zarzucany jest tanim i płytkim podziwem. Z samego bowiem podziwu naprawdę nic nie wynika w relacji z Bogiem. Kiedyś słyszałam te słowa wyłącznie w kontekście ofiary Jezusa, którą zgodził się złożyć […]

Słowo z Pustelni 20.09.2021 r.

„Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”. Jeśli starasz się naprawdę wszystko mieć u Boga, wątpliwe, abyś popadł w złudzenia do tego co masz, no bo nic nie masz dla siebie, w sensie ,aby tego kurczowo strzec. Albo inaczej, Twoim Jedynym Inwestorem […]

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Boże dziecięctwo. Jezus jak zawsze jest blisko swoich uczniów. Jest blisko człowieka. Zawierza im Boże plany. Że nadejdzie czas kiedy będzie niezrozumiany… wydany w ręce ludzi, zabity… Jakże to były trudne słowa dla uczniów. Bali się Go zapytać o wyjaśnienie. Ale szybko przeszli do innych rozmów. Nie przejęli się zbytnio słowami Jezusa. Dla nich ważne […]

Słowo z Pustyni 18.09.2021 r.

„Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Co roku robili przez lata tak samo, sielanka i nic się niepokojącego nie działo, a tu nagle taka niespodzianka! Jeśli się zestawi co się mogło kotłować w głowach i sercach Józefa i Maryi przez trzy dni poszukiwać dziecka, które […]

Słowo z Pustelni 13.09.2021 r.

„Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył – mówili – miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę». Jezus przeto zdążał z nimi.”  Wbrew pozorom, Jezus nie jest zmotywowany argumentami Żydów, jest wolny od takich układów i układzików, że ktoś coś zasponsorował, coś dał, pomógł coś […]

Słowo z Pustelni 11.09.2021r.

„Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo;”  Złe drzewo nie może wydać dobrego owocu, dlaczego? Ponieważ nawet pozornie dobre owoce, będą w jakimś stopniu zatrute naturą chorego drzewa. Pozorne dobro i tak wywoła zły skutek. Choćby […]

Słowo z Pustelni 06.09.21 r.

„Pytam was: Czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić czy zniszczyć?»” Tym pytaniem, Jezus udowodnił głębokie luki w prawie, jego nie logiczność i nie ludzkość.  Zasada jest prosta:  jeśli zawsze kierujesz się w życiu miłością, prawo będzie dla Ciebie tylko pewnym narzędziem, z którego tylko wtedy skorzystasz, jeśli w danej […]

Słowo z Pustelni 04.09.2021 r.

„Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: «Czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat?»” Złe nastawienie w sercu, zawsze generuje i generować będzie takie właśnie problemy!  Zawsze haczyć będzie i nawracać innych, wytykać palcem, co inny robi źle, lub ma i powinien zrobić dobrze. Wymuszać na innych podobieństwo do siebie!  Złe nastawienie, złe usposobienie  serca, nie widzi […]

Słowo z Pustelni 30.08.2021 r.

„Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.”  Odrzuca Cię ktoś? Oddal się od niego. I  zrób to bez poczucia straty. Jeśli nie możesz fizycznie, to zrób to psychicznie. Czasami to jedyne wyjście […]