Wprowadzone przez Zofia Kuska

Słowo z Pustelni 25.04.2022

„Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.”  Ogromna ,niepojęta tajemnica naszej wiary, jak ich większość,dzieje się tak skromnie! Powiedzielibyśmy, nie na miarę Boga! Jezus wstępuje do Nieba,a to jest opisane jednym zdaniem! W prostocie równej stwierdzeniu,wszedł do pociągu i odjechał, a przecież ile tam się działo! Odtąd Jezus bez […]

II Niedziela Wielkanocna

„Pokój wam!” (J 20, 19-31) Niczym balsam rozlewają się te słowa Pana w sercach w tym niespokojnym czasie!… Zmartwychwstały Pan dwukrotnie ogłasza swój dar pokoju, dając uczniom równocześnie narzędzie do podtrzymywania tego daru. Tym narzędziem nie są sojusze i układy polityczne, ale sakrament pokuty, w którym człowiek, zanurzając się w Bożym Miłosierdziu, wypełnia serce miłosierdziem […]

Słowo z Pustelni 22.04.2022

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» I poszli! Z postawą taką, o której możemy się dowiedzieć z pierwszego czytania: „Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy».” Jak Ich nie cenić? Jak Ich nie kochać?! Jak nie pozostawać Im wdzięcznym?!  Jeśli dziś mogę być Jezusowa, to przecież, nie tylko […]

Słowo z Pustelni 18.04.2022 – Wielkanocny Poniedziałek

Mt. 28,8-15 „Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło.”   Wraz ze swym Zmartwychwstaniem, Jezus nie zmienia magicznie, jak za dotknięciem różdżki każdego serca. Nie można stać się Jego wyznawcą i świadkiem ani mechanicznie, ani jak ofiara bombardowania Jego Boskich możliwości, ani z tradycji, ani ze […]

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

„Ujrzał i uwierzył…!” (J 20, 1-9) Wczesnym rankiem w Niedzielę Zmartwychwstania trzy osoby spoglądały na grób Jezusa. Patrzyły w to samo miejsce, ale każda zobaczyła co innego. Magdalena skupiła swój wzrok na odsuniętym kamieniu, którego widok zaskoczył ją i przestraszył, a jej kochające serce zarejestrowało zniknięcie ciała Jezusa. Piotr i Jan ujrzeli więcej. Ich oczom ukazały […]

Słowo z Pustelni – Wielka Sobota

Wielka Sobota „Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci.” Cisza Wielkiej Soboty, zbiera kres wszystkich udręk, wszystkie cisze grobowe, wszystkie powalone i zdruzgotane serca. Skamieniały ból i martwicę  śmierci, co się rozpanoszyła. Trzeba tylko chcieć nakarmić się jej Słowem owiniętym w całun i czekać  obiecanej eksplozji  Nowego i nie gadać w tej […]

Słowo z Pustelni 11.04.2022 – Wielki Poniedziałek

J 12,1-11 „Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła.” Dla polskiej głowy, to prawie około 1 litra olejku, gęstego i niezwykle eterycznego! Już naparstek wystarczyłby,aby woń olejku wypełniła pomieszczenie,a skóra nóg Jezusa odczuła dobrostan. Dlaczego Maria to zrobiła? Co może wytłumaczyć tak przesadzony gest? Taką rozrzutność? […]

 Niedziela Męki Pańskiej

 Niedziela Męki Pańskiej „Ukrzyżuj Go!” (Łk 22, 1-23, 56) Opis Męki Pańskiej ukazuje samotnego Jezusa, chociaż ciągle otoczonego ludźmi: najpierw uczniami, którzy niczego nie rozumieją i coraz bardziej pogrążają się w lęku, a potem prześladowcami, którzy chcą tylko usunąć Go ze swojego świata i nie zależy im, jakimi metodami to zrobią. Obojętny, rozwydrzony tłum, a pośrodku […]

Słowo z Pustelni 09.04.2022

J11, 45-57 «Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród». Głosy te, wypowiadane są w tej samej tonacji, której używały kiedyś demony, krzycząc do Jezusa ustami opetanego: ” czego chcesz od nas, Synu […]

Słowo z Pustelni 04.04.2022

(J 8, 12-20) Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”. Światło tak działa, że wyzwala w nas wszystkie hormony szczęścia, przywraca chęci, sprawia, że boimy się mniej, czujemy pewniej, nasze kroki są śmiałe. Nasz wzrok może chłonąć w […]