Wprowadzone przez Zofia Kuska

II Niedziela Zwykła

17.01.2021 II Niedziela Zwykła „Przyprowadził go do Jezusa.” (Mk 1, 35-42) A Jezus, jakby na to czekał. Na powitanie zmienił Szymonowi imię, przyjmując go do grona swoich uczniów i obdarowując ważną misją. Ale u początku tego ważnego powołania było świadectwo brata. Andrzej musiał mówić bardzo przekonująco, skoro Piotr – trzeźwo przecież stąpający po ziemi prosty […]

Słowo z Pustelni 16.01.2021 r.

„Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?” Nie ma tak upadłego człowieka, obok którego Jezus nie chciałby usiąść, lub być blisko Jego serca. Wyjątek stanowi tylko człowiek, który świadomie i dobrowolnie odda duszę diabłu. I tak, nadal będzie chciał być blisko tego człowieka, tylko, w tym przypadku, ów człowiek obecności Jezusa już nie wytrzyma, bo szatan […]

Słowo z Pustelni 11.01.2021 r.

„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna”. Czy dajesz Ojcu prawo przemawiania do Swego serca? Czy znasz dialekt Jego mowy Synem!? Czy Jezus jest dla Ciebie opanowanym na pamięć tekstem z kartki, czy wciąż nie doczytanym listem Ojca? Czy Ojciec dziś mógłby […]

Słowo z Pustelni 09.01.2021 r.

„Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. „A któż się już wydoskonalił? Jesteśmy w drodze… Ten proces trwa. Uczymy się kochać bardziej i w życiu kierować się zawsze i wszędzie mądrą miłością. Uczymy się wyzwalać, z naszych rozmaitych lęków. Nie ma nikogo na tym świecie, kto by w prawdzie mógł powiedzieć: „ja […]

Niedziela Chrztu Pańskiego 

10.01.2021 Niedziela Chrztu Pańskiego  „Tyś jest mój Syn Umiłowany, w Tobie mam upodobanie.” (Mk 3, 13-17) Jan Chrzciciel zapowiadał i ogłaszał, a lud oczekiwał przyjścia Mesjasza na ziemię, snując własne wyobrażenia o wielkim wyzwolicielu. Tymczasem Jezus dyskretnie i cicho wmieszał się w tłum i pokornie przyjął chrzest z rąk Jana, utożsamiając się w ten sposób […]

II Niedziela po Bożym Narodzeniu 

3.01.2021 II Niedziela po Bożym Narodzeniu  „Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.” (J 1, 1-18) Ewangelista Jan wyśpiewuje dla nas przepiękny hymn o Jezusie Chrystusie – Odwiecznym i Jedynym Słowie Ojca, które wyraża Jego nieskończoną Miłość do każdego człowieka. Jezus przychodzi do nas dyskretnie i pokornie. Można Go nie zauważyć, choć Jego […]

Święto Świętej Rodziny 

 Święto Świętej Rodziny  „Dziwili się temu, co o Nim mówiono…” (Łk 2, 22-40) Józef i Maryja dziwili się, słysząc z ust Symeona słowa proroctwa o ich Synu Jezusie. Choć przecież doskonale wiedzieli, kim Jezus jest, ich zachowanie pokazuje, że nie czuli się dobrze, będąc w centrum uwagi. W świątyni ustawili się w kolejce razem ze […]

Uroczystość Bożego Narodzenia 2020

25.12.2020 Uroczystość Bożego Narodzenia  „Pokój ludziom, w których Bóg ma upodobanie.” (Łk 2, 1-14) Wydarzenie Bożego Narodzenia jest kontynuacją tego, co stało się w Nazarecie. Tam Bóg objawił się nic w owych czasach nie-znaczącej dziewczynie, pochodzącej z pogardzanego miasteczka. Nie tylko się objawił, ale na Jej słowie „Fiat”, które w tamtych realiach nie miałoby u […]

Słowo z Pustelni 21.1.2020

„a skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” Okrzyk Św. Elżbieta, jest tak naprawdę okrzykiem całego Kościoła i każdej żyjącej w nim duszy. Każdy z nas może przedłużać w sobie to zadziwienie: „a skądże mi to, że Matka Mojego Pana przychodzi do mnie?” Właśnie do mnie?! Maryja ma doskonały słuch duchowy. Śpieszy […]

Święty abp. Zygmunt Szczęsny Feliński – prowadzi nas drogami Adwentowych przeżyć ku świętom Bożego Narodzenia

Święty abp. Zygmunt Szczęsny Feliński – prowadzi nas drogami Adwentowych przeżyć ku świętom Bożego Narodzenia Św. Jan Chrzciciel woła znad brzegów Jordanu: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla naszego Boga. A św. arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński zachęca nas: Prostujmy drogi swojego życia, swymi czynami dawajmy świadectwo o Chrystusie. Tegoroczne Adwentowe przygotowania naszych serc, domów, wspólnot […]