Wprowadzone przez Zofia Kuska

Słowo z Pustelni 12.04.2021 r.

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego». Świadomie, człowiek wchodzi w swoje powtórne narodzenie, kiedy wcześniej zgodził się być trupem dla grzechu. Rozmaicie to wygląda u wielu. U jednych wcześniej, u innych w ostatniej chwili.  Ten stan ducha, budzi w człowieku, wciąż narastającą świadomość, bycia odkupionym dzieckiem […]

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Niedziela Miłosierdzia (J 20, 19-31) Czas Wielkiej Nocy jest czasem spotkań ze Zmartwychwstałym. Po trudnej drodze i dramacie Miłości na krzyżu, Jezus przychodzi w blasku chwały, by rozpalić zgasłą nadzieję i nieść orędzie pokoju: „Pokój wam”. Jak wiele lęku nagromadziło się w sercach uczniów. Siedzieli zamknięci z obawy przed Żydami. Gdy Jezus był pośród nich, […]

Słowo z Pustelni 10.04.2021 r.

„Potem ukazał się w innej postaci” Jezus po Zmartwychwstaniu, zaświadcza, że jest Panem wszelkiej materii nieożywionej i ożywionej i ma nad nią pełnię swej władzy. Jeśli chce, jest rozpoznawalny, jeśli dla jakichś powodów nie chce, ukazuje się w postaci, która Go dyskretnie ukrywa. Przy nawróceniu Świętego Pawła, Jezus mówi :”czemu Mnie prześladujesz?” Zmartwychwstały Jezus utożsamia się […]

Słowo z Pustelni 05.04.2021 r.

„One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się!” I nie miały problemu z rozpoznaniem Jezusa! Objęły za nogi… W tym geście jest tyle Uwielbienia, oddania w pokorze serca Jezusowi hołdu wiary, który przecież należy się Jemu od całego świata, od całej ludzkości! Adoracja trochę w […]

Słowo z Pustelni 29.03.2021r.

„Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?»” Miłość nigdy nie jest marnotrawstwem!  Kto się czepia rozrzutności w miłości? Dokładnie ci, którzy w ogóle miłości nie rozumieją!  Można miłości nie rozumieć, ale nie wolno nikomu jej szkodzić, ponieważ na przykładzie Judasza widać, że obraca się to przeciwko temu, kto nie […]

NIEDZIELA PALMOWA

Niedziela Palmowa rozpoczyna Święta Paschalne. Bardzo obficie w tym dniu jest zastawiony dla nas stół Bożego Słowa. Na początku celebracji słyszymy fragment o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Rozentuzjazmowany tłum krzyczy: „Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie!”. Scena pełna radosnego napięcia, bo oto witają oczekiwanego Mesjasza! Tego, który uratuje ich od wszelkich […]

Słowo z Pustelni 27.03.2021 r.

„Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród».” Tak właśnie działa osobowe zło. Stara się doprowadzić lęk do szczytu i wzbudzić poczucie bycia zagrożonym.  Jeżeli ktoś nas próbuje niszczyć, to zwykle ma z tyłu głowy własne poczucie zagrożenia z naszej strony, nawet jeśli to jest całkowicie irracjonalne.  […]

Uroczystość św. Józefa

Uroczystość św. Józefa Pismo święte, bardzo mało mówi o świętym Józefie, jednak to co przekazuje pozwala na ukazanie go jako kogoś niesamowicie odważnego, kochającego, sprawiedliwego i posłusznego. Ewangelia dzisiejszej Uroczystości mówi o tym, że „Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański”, podkreślając przy tym jego niesamowite posłuszeństwo. Dzisiejszy świat, nie zachęca nas do bycia […]

Święty Józefie Patronie Kościoła – otocz nas swoim Ojcowskim Sercem

S. Teresa Antonietta Frącek Warszawa, 8 marca 2021. Święty Józefie Patronie Kościoła – otocz nas swoim Ojcowskim Sercem Św. Józef, któremu Bóg powierzył opiekę nad Jezusem i Jego Niepokalaną Matką Maryją, jest szczególnym patronem i wzorem dla każdego chrześcijanina, opiekunem i niezawodnym obrońcą całego Kościoła. Jest też orędownikiem u tronu Bożego dla wspólnot zakonnych, w […]