Wprowadzone przez Zofia Kuska

Słowo z Pustelni 03.10.2022

„A kto jest moim bliźnim?” Dziś raczej nikt nie zada  Jezusowi takiego pytania, kto jest moim bliźnim,może ono padnie na poziomie poznawczym u sześcioletniego dziecka.Dorosły to wie,tylko,czy poprzez inną formę […]

Słowo z Pustelni 01.10.2022

„Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».” Ten rodzaj naszej metryki w Niebie, dobrze, żeby był […]

Słowo z Pustelni 26.09.2022

„Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki”.  Bez urazy, ale kto z nas umie być najmniejszy? Albo raczej kto bardziej od Jezusa? My nawet jeśli tacy staramy […]

 XXVI Niedziela Zwykła 

 XXVI Niedziela Zwykła  „Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama.” (Łk 16, 19-31) Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli wyraźnie pokazuje, że Bóg staje po stronie tych, którzy cierpią. On jest Tym, który […]

Słowo z Pustelni 24.09.2022

„Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi” Chce dziś tylko powiedzieć, że Jezus trwa w tym wydaniu aż do teraz,aż do końca świata! Nie łamie Ci to serca? s. Teresa […]

XXV Niedziela Zwykła 

 XXV Niedziela Zwykła  „Pan pochwalił nieuczciwego rządcę…” (Łk 16, 1-13) Opowiedziana przez Jezusa przypowieść, a zwłaszcza reakcja pana na nieuczciwość rządcy może nas dziwić. Różnie egzegeci tłumaczą nagłą hojność tego, który przez długie […]

Słowo z Pustelni 17.09.2022

„Ziarnem jest słowo Boże.” Wyjątkowo nie skupie się na dalszych losach ziarna , którym jest Słowo Boże. Skupie się na tym, że niestety wszystko co do nas przychodzi oprócz Słowa […]

XXIV Niedziela Zwykła

 XXIV Niedziela Zwykła  „Nie potrzebują nawrócenia!” (Łk 15, 1-32) Zazwyczaj, czytając przypowieści o zagubionej owcy, czy synu marnotrawnym, skupiamy uwagę na scenach odnalezienia i obdarowania miłosierdziem. Przyjrzyjmy się dzisiaj radości Boga, który bardziej […]