Wprowadzone przez Zofia Kuska

VIII Niedziela Zwykła

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA   /1 Kor 4,1-5, Mt 6,24-34/   Ostatnie kilka Niedziel jesteśmy z Jezusem na Górze i słuchamy Jego Kazania. Nie troszczcie się… Nie możecie służyć Bogu i mamonie…Ojciec Niebieski wie, że tego potrzebujecie. Dzisiejsza Ewangelia; przypowieść o liliach i ptakach, nie troszczcie się, człowiek często myśli, że sam musi zatroszczyć się o ubranie, […]

7 Niedziela Zwykła

Komentarz do Ewangelii 7 Niedzieli zwykłej, Mt 5, 38-48 Wspinaczka trwa… Znużenie narasta mimo zaskakujących zmian perspektywy i oszałamiającego kolorytu nieba. Kilka metrów przed sobą widzę zarys Jego sylwetki. Idzie spokojym, pewnym krokiem.Nie patrzy za siebie, ale wyczuwam Jego subtelną troskę. Nieco wyżej wilgotna mgła spowija wszystko, a każdy kolejny krok w górę wydaje się […]

6 NIEDZIELA ZWYKŁA

12.02. 2017 VI Niedziela Zwykła Rok A „Nie przyszedłem znieść Prawa, ale je wypełnić.” (Mt 5, 17-37)             Współczesny człowiek, podobnie jak ten sprzed 2000 lat staje wobec ciężaru Bożego Prawa. A Jezus niezmiennie od 2000 lat wyjaśnia, że Jego brzemię jest słodkie, a ciężar lekki dla tych, którzy… trwają w bliskości Jego Serca. Bo […]

5 NIEDZIELA ZWYKŁA

5 Niedziela zwykła(A)  Mt 5, 13-16  Czy masz smak Boga? Dwa dni temu 11 letnia dziewczynka postawiła mi  ambitne pytanie; ,, Co jest sensem twojego życia?” Uśmiechnęłam się i pomyślałam: ,,mały prorok…” W pierwszej  chwili przyszła refleksja: Czy mogę odpowiedzieć szczerze, że to Jezus?  Chyba tak, inaczej by mnie tu, nie było J. Jaką wartość […]

4 Niedziela Zwykła

Słowo na niedzielę 29.01.2017 r. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił… Błogosławiony Pan, Opoka moja… Błogosławiony człowiek, który się boi Pana… Błogosławiony ubogi w duchu… Błogosławieni… Błogosławieni, których droga nieskalana… Błogosław duszo moja Pana i wszystko co jest we mnie Święte Imię Jego! Żyjemy ciągle w blasku  Jego błogosławieństw, które objawiają […]

1 stycznia 2017 r. Uroczystośc Matki Bożej Rodzicielki

1 stycznia 2017 r. Uroczystośc Matki Bożej Rodzicielki Dzisiaj obchodzimy uroczystość Matki Bożej Rodzicielki. Z zadziwieniem przyglądam się, Boże, Twoim drogom, które nie są naszymi drogami. Ty, Panie, lubisz przechadzać się wąskimi ścieżkami małości i pokory. Wielki Bóg, Stwórca całego świata, poczyna się w łonie prostej Dziewczyny, wchodzi w ten świat jako maleńkie Dziecię, Niemowlę, […]

Msza w dzień

Msza w dzień (J 1,1-18) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność […]

Msza o świcie

Msza o świcie (Łk 2,15-20) Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało […]

Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Pasterka

25.12.2016, Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Pasterka (Łk 2,1-14)   W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, […]