Wprowadzone przez Zofia Kuska

Słowo z Pustelni na 09.05.2020 r.

„Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie.” Po prostu ta Tajemnica tak powala, że nie znajduje właściwego komentarza w sobie, poza zachwytem, porywem i byciem wciągniętą. Myślę, że każdy powinien choć raz spróbować posiedzieć sobie w ciszy, z tą urzekającą Tajemnicą, która przenika wszystko co stworzone i wszystko co nasze i co nas samych […]

Słowo z Pustelni – 04.05.2020 r.

Jeśli Jezus z rzadka mówiący wprost o sobie, z naciskiem powtarza, że jest Dobrym Pasterzem, to naprawdę musi Mu bardzo zależeć, abyśmy Go nie tylko usłyszeli, ale i coraz głębiej rozumieli. Jeśli z taką pasją trzyma się tej metafor to znaczy, że ją osobiście lubi i wkłada w nią nie mały ładunek emocjonalny. Jezus mówi: […]

Słowo z Pustelni – 02.05.2020 r.

„I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.”J 19,27 b Co to była za godzina? To była godzina pierwszej Mszy Świętej, a Krzyż był pierwszym Ołtarzem, z którego, gdy jeszcze mógł mówić, wypowiedział te słowa Najwyższy Kapłan i Zbawca człowieka. Myślę, że ma to nie małe znaczenie, aby przyjmować osobę Maryi do swojego życia […]

NABOŻEŃSTWA MAJOWE to śpiew serca –  chwalcie z nami Panią Świata!

NABOŻEŃSTWA MAJOWE to śpiew serca –  chwalcie z nami Panią Świata!   Zaczynamy maj – najpiękniejszy miesiąc w roku. W miesiącu maju możemy z zachwytem pochylić się nad pięknem rozkwitłych pąków…nad kolorami pachnącej łąki… popatrzeć na wschodzące słońce otaczające swym ciepłem cały świat…i cieszyć się kroplami deszczu orzeźwiającymi ziemię… W to piękno otaczającej nas przyrody, w […]

Słowo z Pustelni – 27.04.2020r.

Ziemia nie kreci się  by się zawsze kręciła słońce nie po to świeci by zawsze już tylko świecić ludzkość nie żyje po to by swoim życiem potwierdzać bezsens i nie chcieć czegoś  co jest  czymś  więcej wszystko ma swój początek ale nie wszystko ma koniec nie tul Boga bo ciepły On tak nie chce choć […]

III Niedziela Wielkiej Nocy

„ A my spodziewaliśmy się…” Tyle mamy wyobrażeń, oczekiwań, rozwiązań. T powinno być tak, tu należy zrobić to, a tam coś innego. Nawet dla Pana Boga często mamy wyznaczone zadania, z których powinien się wywiązać, zareagować. Coraz częściej słyszy się, że powinien powstrzymać pandemię, zesłać deszcz, nie dopuścić do głodu… „O nierozumni (głupi), jak nieskore […]

Słowo z Pustelni 25.04.2020 r/

„Najmilsi: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę” Słowa te, z obfitości serca, padają z ust Św. Piotra! Kocham te przemiany Apostołów! Są takie autentyczne! Przecież nie od razu tak było.Początki Piotra były trudne. Nieco narwany, trochę sangwinik, trochę choleryk. Tyle razy się wyrywał, nim pomyślał.Tyle razy ulegał pokusie porównywania się, brał udział w […]

Słowo z Pustelni – 20.04.2020 r.

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego”. Rozmowę  Jezusa z Nikodemem Kościół i Duch Święty, podaje nam jako duchową strawę i Słowo Życia zaraz po Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Słowa z wczorajszej oracji wyjaśniają związek:  „abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest Duch, przez którego […]

Słowo z Pustelni – Sobota Oktawy Wielkiej Nocy

Piękne jest to dzisiejsze  zestawienie Ewangelii i pierwszego czytania z Dziejów Apostolskich. Piękne, bo wydobywa duchowy progres wiary Apostołów. Dojrzewanie ich relacji z Mistrzem. Przeszli drogę od zachwytu Jezusem, przyzwyczajeniem się do Niego.Głęboki kryzys od wydarzeń w Wieczerniku, po przeżycie bolesnej prawdy, że Go zostawili, aż do spotkań z Nim w nowości Zmartwychwstania, które wciąż […]

Słowo z Pustelni – Poniedziałek Wielkanocny

” wybawimy was z kłopotu”Mt.28,14  Takie ludzkie „zabezpieczenie”, poprzedzone wcześniej manipulacją, odpowiednią sumą pieniędzy, okazało się diabelską kampanią i oczywiście gruchnęła jak zgniłek z drzewa na ziemię! Operacja się nie powiodła, a my dziś,- niezależnie od okoliczności , radujemy się niczym niezniszczalną Tajemnicą Zmartwychwstania, za którą nie jeden brat i siostra oddali mężnie swoje życie. […]