Wprowadzone przez Zofia Kuska

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

Komentarz do Ewangelii św. Marka W Królestwie Bożym wszystko zdaje się być na opak – wielkim jest mały, żyje ten, kto umarł, a panuje ten, kto jest sługą. A jednak ta wizja ma w sobie coś pociągającego, więc chętnie wybiegamy myślą ku proponowanej przez Jezusa pełni życia. Cudownie jest chcieć być człowiekiem, którego życie przynosi […]

 X NIEDZIELA ZWYKŁA

X Niedziela Zwykła  „Odszedł od zmysłów!” (Mk 3, 20-35) Ewangelia stawia dzisiaj przed nami Jezusa, który cierpi w ogniu oszczerstw i niesłusznych posądzeń o złe intencje, działanie mocą złego ducha i odejście od zmysłów. Cierpi od tych, którzy są świadkami czynionego przez Niego dobra. Nawet najbliżsi nie starają się być dla Niego oparciem, ale próbują odwieźć Go […]

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

III NIEDZIELA WIELKANOCNA             Codziennie czytam Pismo Święte, każdego dnia je słyszę. Czy jednak rozumiem? Wydaje mi się, że wiele jest dla mnie jasne. Niektóre fragmenty zdarza mi się traktować powierzchownie, z pewną rutyną – znam to już, przecież tyle razy to słyszałam.             Kiedy jednak potraktuję Słowo Boże jako żywe, przychodzące do mnie w […]

Niedziela Zmartywychwstania Pańskiego

  1 kwietnia 2018, Niedziela Zmartwychwstania Jezus przez swoje zmartwychwstanie wstrząsnął całkowicie myśleniem człowieka. Już wcześniej Jego nauka nawołująca do miłości nieprzyjaciół, nieustannego przebaczania, dawania ponad miarę druzgotała światopogląd wielu. Gdy powiedział, że daje samego siebie na pożywienie, ludzie odchodzili zgorszeni i mówili: „ Trudna ta mowa, któż może jej słuchać?” Można by powiedzieć, że […]

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ewangelia św. Jana 2, 13-25 Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali […]

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Komentarz do Ewangelii I Niedzieli Wielkiego Postu  „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Te słowa wracają jak echo. Słyszymy je wielokrotnie w ciągu roku liturgicznego, ale dzisiaj, w I Niedzielę Wielkiego Postu, brzmią szczególnie mocno. Czas się wypełnił, a więc już go właściwie nie mamy. Obietnica złożona […]

6 NIEDZIELA ZWYKŁA

Komentarz do Ewangelii wg św. Marka 1, 40-45 Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go […]

5 NIEDZIELA ZWYKŁA

Komentarz do Ewangelii św.  Marka 1, 29-39 ,,On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł”. Tymi słowami św. Marek opisuje dobroć i wrażliwość Jezusa wobec człowieka. Uzdrowił teściową Szymona, uzdrowił wielu. Przypomnę sobie chwile w moim życiu, kiedy doświadczałam uzdrawiającej mocy Jezusa, Jego dotyku, czułej bliskości. Podziękuję za Jego wyciągnięte dłonie w sakramencie […]

II NIEDZIELA ZWYKŁA

              Komentarz do Liturgii Słowa na II Niedzielę Zwykłą Jezu, wołasz mnie dzisiaj po imieniu. Ty nie tylko znasz moje imię, tak jak Samuela śpiącego w przybytku Pańskim, ale nadajesz mi imię powołując, określając kim naprawdę jestem w Twoich oczach. Daj mi usłyszeć Twoje wołanie w nocy zgiełku i […]