Wprowadzone przez Zofia Kuska

Słowo Matki Generalnej Janiny Kierstan o ś.p. Matce Fabioli Ruszczyk

Warszawa, 12 marca 2021 r. Matka Fabiola Ruszczyk Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi 27.08.1934 – 11.03.2021 Siostry w Polsce czekały na przyjazd Matki Fabioli Ruszczyk, który był zapowiedziany w związku z przygotowaniami do Kapituły Generalnej. Dlatego zaskoczyła nas bardzo wiadomość o śmierci Matki Fabioli i zastała nas na modlitwie, bo to czwartek i adoracja Najświętszego […]

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

“Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego…” Dzisiaj Jezus, w pierwszych swoich słowach do Nikodema, przypomina nam o dziejach Izraelitów, którzy przezywali trudny czas na pustyni. Doświadczani trudami wędrówki tracili cierpliwość, skupieni na samych sobie nie dostrzegali troski i miłości Boga, skoncentrowani na własnych potrzebach i czyhających na nich zagrożeniach […]

Słowo z Pustelni 13.03.2021 r.

„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” Ta przypowieść, je bardzo wyrazista,czarno-biała wręcz! Okazuje się jednak, że przestaje taką być dla nas, właśnie  powiedzmy w nieco większym gronie modlitewnym. Bywa rozmaicie! Więcej roztargnień, więcej osobowości, tworzących całokształt i klimat, choćby wspólnie odmawianego różańca, drogi krzyżowej, czy nawet przeżywania wspólnie Adoracji i Eucharystii. Ten uklęknął, a ten nie, […]

Wspomnienie o śp. M. Fabioli Ruszczyk

Matka Fabiola Ruszczyk (1934 – 2021) była Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Przewodnicząca Komisji Formacyjnej w Konsulcie Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. M. Julia Ruszczyk – imię zakonne – Fabiola urodziła się 27.08.1934 roku z São Luiz Gonzaga RS – Brazylia (w rodzinie pochodzenia polskiego). Do Zgromadzenia wstąpiła 4 stycznia 1947 […]

Słowo z Pustelni 08.03.2021 r.

„Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem.”  Zwykło się mówić, że wrogiem miłości, jest obojętność,ale myślę, że nie koniecznie. Oczywiście za obojętność i brak reakcji można się  też zwyczajnie schować, przyjąć taktykę wrogości nie określonej. Jednak w obojętności, może być też miejsce na niewiedzę, nie wiem, więc  nie mam pewności, brakuje mi rozeznania, mogę […]

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Komentarz do Ewangelii J 2, 13-25 „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Przytoczone słowa Jezusa padają tuż po wyrzuceniu przekupniów ze Świątyni Jerozolimskiej i są kluczowymi w zrozumieniu tekstu, ale… ten klucz, gdy go wziąć do ręki, zdaje się być nie do udźwignięcia. (A może dzieje się tak z […]

Słowo z Pustelni 06.03.2021 r.

„będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. Aby zrozumieć co mógł czuć starszy syn, na widok wyprawionej uczty dla swego brata, umieść na miejscu marnotrawnego syna tę osobę, której niewierność Ciebie samego obciążyła, podstaw tę osobę, przez którą może jesteś przeciążony, przez którą pracujesz […]

Słowo z Pustelni 01.03.2021 r.

„Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.” Jeśli mowa o miarach, zaledwie trochę pogłębiona lektura o miarach starożytnych, pozwala zobaczyć i zrozumieć, że wszystko co dawał od początku aż do końca Bóg, było dużo ponad miarę! Zawsze jakby za dużo, zbyt hojną ręką! Za dużo manny” na głowę” na pustyni, za dużo przepiórek, za […]

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

II Niedziela Wielkiego Postu  „Panie, dobrze nam tu być!” (Mk 9, 2-10) Dobrze tu być! – Jakże bliskie są nam te słowa. Myślę, że każdy z nas pielęgnuje w pamięci taki moment, w którym czuł się szczęśliwy tak bardzo, że nie chciał, aby się to skończyło. Tak czuli się Apostołowie, zaproszeni przez Jezusa do wpatrywania […]