Wprowadzone przez Zofia Kuska

20 Niedziela Zwykła

Komenrz do Ewangelii na 20 Niedzielę  Zwykłą Łk 12, 49-53   „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię…” – słowa Jezusa są zapowiedzią Ducha Świętego, Ognia, który uzdalnia nas do przyjęcia Bożej Miłości. Dzięki łasce, płynącej z Sakramentu Chrztu Świętego, w tym roku, w sposób szczególny odnowieni i umocnieni, mamy nieść Dobrą Nowinę wszędzie tam, gdzie ludzie nie […]

18 Niedziela Zwykła

Rozważanie na 18 Niedzielę Zwykłą, rok C   W sercu, każdego chyba, człowieka odzywa się czasem tęsknota za życiem spokojnym, dostatnim, bez trosk i niepokojów. Próbujemy wtedy złożyć swoją nadzieję , jeśli nie w dobrach materialnych, to w drugim człowieku – jego bliskości, przyjaźni, zrozumieniu, albo w swoich talentach, zdolnościach – ja to umiem zrobić, zrobię […]

XVI Niedziela Zwykła

Komentarz do Ewngelii wg św. Łukasza 10, 38-42 Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja […]

15 Niedziela Zwykła

Rozważanie do Łk 10, 25-37 Wydawać by się mogło, że my chrześcijanie doskonale rozumiemy czym jest miłość bliźniego, czym jest miłosierdzie. Zupełnie tak samo jak w przypadku uczonego w Prawie, który w teorii doskonale zna przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jednakże tylko w teorii. Bowiem od znajomości przykazania do jego praktykowania jest bardzo daleka droga. […]

14 Niedziela Zwykła

„Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie”. „Jezus  wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”. 72 narody zamieszkiwały ziemie wg Księgi Rodzaju. Posłanie tyluż uczniów możemy odczytywać jako troskę Jezusa o każdego człowieka.  Życie Jezusa jest odpowiedzią na globalną tęsknotę za miłością […]

13 Niedziela Zwykła

13 Niedziela Zwykła Łk 9, 51-62   Czas się dopełnia. Jezus jest  świadomy co Go czeka. Bezpośrednim celem nie jest jednak Jerozolima, lecz męka, śmierć i zmartwychwstanie. Samarytanie nie przyjmują Jezusa, są uprzedzeni, nienawidzą Żydów. Ta sytuacja jest zapowiedzią definitywnego odrzucenia w Jerozolimie w czasie męki. Uczniowie są wzburzeni. Ich gwałtowna reakcja spotyka się z […]

XII Niedziela Zwykła

Komentarz do Ewangelii XII Niedzieli Zwykłej   „Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim Jego uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: »Za kogo uważają mnie tłumy?« Oni odpowiedzieli: »Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał«. Zapytał ich: »A wy za kogo Mnie uważacie?«” (9, […]

XI Niedziela Zwykła

Rozważanie na 11 Niedzielę Zwykłą, rok C   Tyle razy słyszę: „ na niebo trzeba sobie zasłużyć, zapracować; być świętym to nie grzeszyć”. Tyle razy łapię się na tym, że ogarnia mnie wewnętrzne zadowolenie, bo coś dobrego zrobiłam, pomogłam, byłam potrzebna – jakby to było moje. A stąd blisko już do pomyślenia: jaka to jestem […]

X Niedziela Zwykła

5 CZERWCA 2016 X Niedziela Zwykła, rok C Komentarz do Ewangelii wg św. Łukasza 7,11-17 EWANGELIA Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na […]

Rekolekcje dla dziewcząt w Bachórcu

Serdecznie zapraszamy dziewczęta (od 3 kl. gimnazjum wzwyż) na rekolekcyjne spotkanie przy Sercu Jezusa! Czekamy na Ciebie w dniach 17-19.06.2016 r. Bachórzez 183 koło Dynowa kontakt i zgłoszenia: s. Dorota tel.: 697 590 006 e-mail: powołanie.frm@gmail.com