Wprowadzone przez Zofia Kuska

Niedziela Bożego Miłosierdzia – 03.04.2016 r.

Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.   Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co […]

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Łk 24, 1-12) (Rotunda zwana Anastasis w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie – miejsce Zmartwychwstania Jezusa) Z  głębokim wzruszeniem wypowiadam słowa NAZARET, BETLEJEM, JEROZOLIMA, KALWARIA, PUSTY GRÓB… ZIEMIO ŚWIĘTA, UŚWIĘCONA KROKAMI MOJEGO PANA I ZBAWICIELA… Maria Magdalena, Joanna i Maria „poszły skoro świt do grobu”, była to pierwsza pielgrzymka uczniów Jezusa do […]

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Łk 24, 1-12) Z  głębokim wzruszeniem wypowiadam słowa NAZARET, BETLEJEM, JEROZOLIMA, KALWARIA, PUSTY GRÓB… ZIEMIO ŚWIĘTA, UŚWIĘCONA KROKAMI MOJEGO PANA I ZBAWICIELA… Maria Magdalena, Joanna i Maria „poszły skoro świt do grobu”, była to pierwsza pielgrzymka uczniów Jezusa do Grobu Mistrza. Niosły przygotowane wonności, tylko ten kamień, kto go odsunie?  Kamień odsunięty, […]

VI Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Palmowa

Komentarz do Ewangelii wg św. Łukasza 22,14-23,56 Ostatnia Wieczerza dzieją się dziwne rzeczy śmierć przycupnęła w kącie Krzyż spleciony z okruchów Twojego i mojego czasu majaczy tuż za zakrętem a ON – jak gdyby nigdy nic mówi o Miłości… Teraz twoja kolej. Tak, teraz Twoja i moja kolej, by powtórzyć w sobie tę – po […]

Komentarz do V Niedzieli Wielkiego Postu

03. 2016 V niedziela Wielkiego Postu Rok C  „Przyprowadzili do Jezusa kobietę.” (J 8, 1-11)   …i niechcący wyświadczyli jej ogromną przysługę, bo… Prowadząc ją na sąd, nie spodziewali się, że zamiast sprawiedliwości, spotka ją tam MIŁOSIERDZIE! Głośno wykrzykiwali jej winy, a Jezus subtelnie pokazał, że nie są lepsi… Wydali wyrok, a On na podstawie […]

Komentarz do Liturgii Słowa na IV Niedzielę Wielkiego Postu

,,Wstanę i pójdę do mojego ojca(…). A kiedy jeszcze był daleko, zobaczył go ojciec i ulitował się”. Miłość Boga nie stawia człowiekowi granic powrotu do Niego. Św. Zygmunt ufny w nieskończoną dobroć Boga tak pisał: ,,Przypowieść o Dobrym Pasterzu, a zwłaszcza przypowieść o marnotrawnym synu najwymowniej świadczą, że powrót każdej zbłąkanej duszy jest dla Niebieskiego […]

Komentarz do Liturgii Słowa na III Niedzielę Wielkiego Postu

Dzisiejsze Słowo nie wymaga zbytniego komentarza. Bóg objawia się Mojżeszowi. JAHWE przedstawia się Kim jest. Dlaczego prowadzi, dlaczego kocha. W Nowym Testamencie mówi przez Syna – Słowo Wcielone, Zbawiciela. Bóg nie może już chyba być bardziej bezpośredni, prosty. I o co prosi? O miłość, o NAWRÓCENIE,  bo inaczej… zginiemy. Przychodzi do mnie, do ciebie już […]

Komentarz do II Niedzieli Wielkiego Postu

Pełni nadziei Oczekiwali spełnienia… Kto chciał ich widzieć ? Coście przyszli zobaczyć ? Trwali spoglądając w ludzką przestrzeń Popatrz inaczej ! I nie odgadnął świat Pulsujących przesłań…          Tylko ON widział przyszłość i przeszłość zarazem          Przenikał wszechświat swoją Pasją. Z wdzięcznością spoglądam i czerpię z czasu łaski i prawdy, niepowtarzalnego daru Boga. Czas Wielkiego […]

Komentarz do Liturgii Słowa na I Niedzielę Wielkiego Postu

1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (Rz 10,8-13) „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie” (Rz 10,8). Powiedzenie „TY JESTEŚ PANEM” oznacza osobistą decyzję, pociąga za sobą uznanie Jezusa jako Pana, poddanie się Jego panowaniu. Oznacza świadome i dobrowolne wejście w […]

Komentarz do Ewangelii na V Niedzielę Zwykłą

Komentarz do Ewanelii św. Łukasza 5, 1-11 Bóg szuka, wypatruje, pyta o człowieka i pyta Sam Siebie: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?” Jest w tym pytaniu jakiś niepokój, a zarazem jakaś głęboka troska: czy ten, o którym myślę – usłyszy wołanie, czy zrozumie o jak wiele jest proszony i czy zechce odpowiedzieć? Jest […]