Wprowadzone przez Zofia Kuska

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 

22.11.2020 Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata „Syn Człowieczy oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.” (Mt 25, 31-46) Podczas modlitwy dzisiejszym Słowem moją uwagę przykuło sformułowanie „oddzieli”. W Piśmie Świętym Bóg jest ukazywany jako Ten, który łączy, a nie dzieli. Duch Święty jest Duchem jedności. Jezus umarł, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w […]

Słowo z Pustelni 21.11.2020 r.

 „A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją»” Tacy jesteśmy właśnie, podobni do saduceuszów. Ponieważ nie dawali wiary w Zmartwychwstanie, podeszli do tematu dość trywialnie. Czy nie […]

Słowo z Pustelni 16.11.2020 r.

„Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie.”  My jesteśmy w nieporównywalnie dużo lepszej sytuacji, niż niewidomy Bartymeusz. Nie musimy usilnie wołać, gdzieś wciśnięci w tłum, aby zatrzymać Jezusa, sprowokować dialog!  Teraz wystarczy, że choćby myślą zwrócisz się ku Niemu, nie zdążysz wydobyć głosu, a On już Cię usłyszy, a już skupisz uwagę Boga na […]

XXXIII Niedziela Zwykł

15.11.2020 XXXIII Niedziela Zwykła Rok  „Przekazał sługom majątek (…) każdemu według jego zdolności…” (Mt 25, 14-30) Dzisiejsza przypowieść Jezusa powinna pobudzić nas do wdzięczności i odpowiedzialności za dary, jakie Stwórca złożył w naszych sercach. Każdy z nas został obdarowany na miarę jego możliwości i zadania, które ma spełnić w Bożym planie zbawienia. Każde ludzkie życie […]

Słowo z Pustelni 14.11.2020 r.

„Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” Nie tę wczorajszą, nie tę dzisiejszą, ale, GDY PRZYJDZIE… Czy można być pewnym swej wiary na tyle, aby wydarzenia towarzyszące Jego przyjściu, nie zachwiały tą moją wiarą? Wiara każdego z nas, ostatecznie musi być poddana próbie. Wiele razy słyszałam deklaracje: jestem głęboko wierzącym, głęboko wierzącą! […]

XXXII Niedziela Zwykła

8.11.2020 XXXII Niedziela Zwykła  „Roztropne panny razem z lampami zabrały oliwę.” (Mt 21, 1-13) Nie było to z pewnością wygodne nieść w orszaku weselnym dodatkowego ciężaru, jakim jest oliwa w naczyniach. Wszak orszak taki kojarzy się z tańcem i swobodą i nie można pozwalać sobie na dodatkowe ograniczenia tej swobody… Owszem, wygodne to nie było, […]

Słowo z Pustelni 07.11.2020 r.

” Powiedział więc do nich: «To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca.” Jezus naprawdę nie zawsze był dla wszystkich miły. Warto to pamiętać, w czasach, gdzie ogromna większość, ulega tej pokusie, by z chrześcijaństwa, z bycia katolikiem, uczynić kostkę cukru i zawsze i wszędzie, wszystkim słodzić, w imię bardzo źle […]

Słowo z Pustelni – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

„Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Po tych słowach wyzionął ducha.”  Z góry przepraszam, że to rozważanie może nie będzie pocieszające. Jednakże nie potrafię pisać tego, co rzeczywiście mam w sercu i w duszy. Dzielę  się tym, bo jak większość, modlę się za wszystkich, którzy prześladują Kościół  i każdego, […]

Uroczystość Wszystkich Świętych

    01.11.2020 XXXI Niedziela Zwykła Uroczystość Wszystkich Świętych  „Błogosławieni ubodzy w duchu…” (Mt 5, 1-12)             Jezusowy program błogosławieństw niejednego może przerazić, bo ukazuje sytuacje wielorakiej biedy człowieczej, a tej za wszelką cenę chcielibyśmy uniknąć. Jednak Jezus błogosławi te sytuacje, a raczej ludzi, którzy przyjmują je otwartym sercem. Osobiście jestem przekonana, że każde z […]

Słowo z Pustelni 26.10.2020 r.

„była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować”.  Czytam te słowa jakoś w kontekście pierwszego czytania, najbardziej zaś ostatniej zachęty :”postępujcie, jak dzieci światłości”. Jezus Sam przyznał, że kobietę w tym stanie utrzymywał przez lata szatan. To pochylenie, jest dla mnie dziś wyrazem jakiegoś braku bycia określonym: ani stoi, ani siedzi!  No właśnie, […]