Wprowadzone przez Zofia Kuska

Słowo z Pustelni 27.02.2021r.

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie” Gdyby zapytać Jezusa, jaki post jest milszy BOGU: odmówić sobie w W. Poście słodyczy, pościć o chlebie i wodzie, czy wziąć sobie na tapetę trzech swoich rasowych wrogów i codziennie ich błogosławić i choć Zdrowaśkę za […]

Słowo z Pustelni 22.02.2021 r.

„nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. „ Dlaczego bramy piekielne nie przemogą Kościoła? Odpowiedź brzmi :bo Kościół został zbudowany nie na wiedzy Św. Piotra, nie na wyznaniu miłości nawet, ale na objawieniu, danym mu od Samego Ojca. Naturę tego objawienia rozpoznał Sam Syn – Jezus, i przypieczętował […]

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni…” Razem z Jezusem wyruszam na pustynię. Pustynia kojarzy mi się trochę z ciszą, ze skupieniem, zatrzymaniem, spokojem, pewnym duchowym komfortem. Tymczasem pustynia to pustka. Jakiś brak. Doświadczenie pustyni może być bardzo trudne. Jednak pragnę iść z Jezusem na pustynię, w nieznane, w samotność. Duchu Święty, […]

Słowo z Pustelni 20.02.2021 r.

„Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników.” I w ten sposób, Jezus jasno dał do zrozumienia, że faryzeusze i uczeni w Piśmie, nie powinni mieć problemu, bo do nich nie przyszedł. Bo trudno przyjść do kogokolwiek, kto uważa, że wszystko ma, że ma poukładane i, że wie lepiej.  Więc, jeśli ktokolwiek chce  realnie […]

Bóg powołuje człowieka i powierza mu specjalne zadania do wypełnienia

W Liturgii Środy Popielcowej prorok Joel woła słowami Pana: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz i lament”. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!” (2,12-18). Toteż z Psalmistą błagamy: „Zmiłuj się Panie, bo jesteśmy grzeszni”. Św. Paweł w liście do Koryntian kieruje do nas prośbę: „W imię Chrystusa …: pojednajcie […]

Słowo z Pustelni 15.02.2021r.

„A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.”  Udawadnianie zamkniętym, nie życzliwym, źle nastawionym ludziom, że mamy pełne prawo czynić to co czynimy, mija się z celem i uzyskamy tylko efekt nalewania smacznego napoju do kubka odwróconego do góry dnem. Domaganie się znaku od Jezusa, nie było próbą zrozumienia, otwarcia, tylko pełnym bezczelności, […]

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia jest przepełniona spotkaniami Jezusa z ludźmi. Jezus i człowiek: dar spotkania, dar obecności, dar bliskości, dar hojności, dar cudu. Jedni idą za Jezusem – towarzyszą Mu wszędzie, inni są szczęśliwi, że Go spotkali, a jeszcze inni są zatroskani o zdrowie i szukają u Niego uleczenia ze swych chorób. Jezus wędrując przez różne miejsca ukazuje swoją […]

Słowo z Pustelni 13.02.2021r.

 „W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty;” A w cudownym rozmnożeniu chleba i ryb przez Jezusa, zapowiedz ta, poniekąd ma swój kres. Bo oto tłum ponad czterotysięczny, otrzymuje pokarm całkowicie bez swojego wkładu i wysiłku ze swej strony. To zapowiedź, że człowiek zaczyna powracać do utraconego […]

Słowo z Pustelni 06.02.2021 r.

„Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco” . Tym razem się nie powiodło, ale można się domyślać, że to szkoła Jezusa i niejednokrotnie wysyłał Apostołów na duchowy i fizyczny odpoczynek w warunkach pustyni, z dala od ludzi i samych siebie. Jezus tak praktykował i tego uczył też przyjaciół. Co takiego ma w sobie cisza […]

Słowo z Pustelni 01.02.2021r.

„Gdy wysiadł z łodzi, zaraz wyszedł Mu naprzeciw z grobowców człowiek opętany przez ducha nieczystego.” Zaraz wyszedł Mu na przeciw… To mnie zawsze zastanawiało, dlaczego obecność Jezusa, zawsze wyzwala wylanie Ducha Świętego, a jednocześnie manifestacje duchów złych i nieczystych? Powinny uciekać, a one narzucają swoją przykrą obecność?! Z jednej strony, dzieje się tak, bo zwykle trzymają przy okazji […]