Wprowadzone przez Zofia Kuska

2 NIEDZIELA ADWENTU

Ewangelia św. Marka 1, 1-8                      W dzisiejszej Ewangelii na pierwszy plan wysuwają się dwa słowa: początek i pustynia Jezus zaprasza nas do nawrócenia, czyli wyjścia Mu naprzeciw z radosną wiarą, co wymaga odrzucenia pewnych schematów i mechanizmów, które tworzą naszą rzeczywistość, a nie mają nic […]

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Mt 25, 31-46 Oddzieli jednych od drugich, owce po prawej, a kozły po lewej stronie. Skąd weźmie owce? Jak przypomina nam w pierwszym czytaniu prorok Ezechiel /Ez 34, 11-12.15-17/ Dobry Pasterz sam szuka swoich owiec. Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz […]

Jubileusz czterech rocznic

Jubileusz czterech rocznic   W najbliższy poniedziałek w Ostrowcu Św. odbędą się uroczystości związane z Siostrami Franciszkankami Rodziny Maryi i ich pracą w naszym mieście. Generalnie obchodzić będziemy cztery rocznice: 160 rocznicę założenia Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi, 100 rocznicę przybycia Sióstr FRM na ziemie sandomierską (dom i ochronka – Opatów 1917 r.), 90 rocznicę działalności […]

XXXIII Niedziela Zwykła

Komentarz do Ewangelii św. Mateusza 25,14-30           „Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek”. To ostatni u Mateusza obraz Królestwa Bożego, a jeśli ostatni, to ważny, bo streszczający wszystkie wcześniejsze. Nie mamy wielkiego kłopotu z […]

XXXII Niedziela Zwykła

XXXII Niedziela Zwykła  „Nie znam was!” (Mt 25, 1-13 ) Przedziwny obraz płonącej lampy zostawia nam dziś Jezus. Lampa ta, a właściwie oliwa, stanowi swego rodzaju przepustkę na ucztę weselną czyli do nieba. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do dzielenia tam wiecznej radości z naszym Panem i Oblubieńcem Jezusem Chrystusem. Jednak atmosferę świętowania zaślubin zakłócają ostre słowa Oblubieńca „Nie […]

XXXI Niedziela Zwykła

31. Niedziela Zwykła Mt 23, 1-12 ,,Ostatnie miejsce” Dramat uczonych w Piśmie i faryzeuszy polegał na tym, iż chociaż znali doskonale Prawo i skrupulatnie je zachowywali ich serca były zamknięte na miłość Jezusa. Wymagali wiele od innych, a sami przymykali oczy na własne braki, grzeszność i zaniedbania. Spojrzę na moje codzienne zajęcia. Czy w tym […]

XXVI Niedziela Zwykła

XXVI Niedziela Zwykła  Mt 21,28-32 Tyle moich deklaracji wobec Boga: „idę, Panie”, „obiecuję Ci to… tamto…” A później przychodzi czas na realizację zapewnień i poddaję się zniechęceniu, odkładam Boże sprawy na później, gonię za tym, co wydaje mi się w tej chwili ważne, konieczne, przyjemne… Którym synem  z dzisiejszej przypowieści jestem? Czy tym, który zachowuje […]

XXIV Niedziela

XXIV Niedziela Zwykła A Mt 18, 21-35            „Panie, ile razy mam przebaczyć bratu, jeśli zawini przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”. (Mt 18, 21-22) Przebaczenie nie jest często jednorazowym aktem. Pierwszy akt woli przebaczenia temu, […]

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

„Raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” /Łk 1,47/ W ostatnich dniach, wielu duchowo, a niektórzy fizycznie wyruszyli ku górze świętej i jasnej, gdzie przebywa w swym obrazie Ta, której naród przyrzekał, ślubował i zawierzył. Przybywamy z radością, bo i Ona, Maryja, po przebytej drodze do miejscowości Św. Elżbiety, powiedziała „Raduje się duch mój…” […]

19 Niedziela Zwykła

Komentarz do Ewangelii wg św. Mateusza 14,22-32 (13.08.2017)              „On sam wyszedł na górę, aby się modlić”. Jezus, Bóg-Człowiek wiedział, że Jego jedyną siłą, Jego światłem i mocą są chwile samotnej rozmowy z Ojcem. Jezus wiedział, ale człowiek, pomimo głęboko w nas zakorzenionej naturalnej religijności, musiał usłyszeć zaproszenie do wejścia na górę i stanięcia do rozmowy […]