Jubileusz czterech rocznic

jubileuszJubileusz czterech rocznic

 

W najbliższy poniedziałek w Ostrowcu Św. odbędą się uroczystości związane z Siostrami Franciszkankami Rodziny Maryi i ich pracą w naszym mieście.

Generalnie obchodzić będziemy cztery rocznice:

160 rocznicę założenia Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi,

100 rocznicę przybycia Sióstr FRM na ziemie sandomierską (dom i ochronka – Opatów 1917 r.),

90 rocznicę działalności Sióstr FRM w Ostrowcu,

80 rocznicę założenia ochronki (przedszkola) na Piaskach przez Siostry FRM.

O 13.00 w kolegiacie św. Michała rozpoczniemy mszą św., a bezpośrednio po niej, ok. 14.15 odbędą się uroczystości w „Etiudzie”, na które składać się będą występy dzieci z Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Św. i Ośrodka w Denkowie, przedstawienie, a także wernisaż wystawy i promocja książki „Siostry na trudne czasy…”. Książka i wystawa są efektem akcji społecznej, prowadzonej w naszym mieście i jego okolicach przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Opowiadają one o ostatnim stuleciu dziejów naszego miasta, dobroczynności, ważnych wydarzeniach, miejscach, które już nie istnieją, a wszystko to zobrazowane wyjątkowymi zdjęciami z przeszłości.

Uroczystości mają charakter otwarty i do uczestnictwa w nich zapraszamy wszystkich chętnych.

100-lecie działalności Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Krasnymstawie 1917-2017

Krasnystaw - sierociniec - 11. 0011 002100-lecie działalności Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

w Krasnymstawie 1917-2017

         

        „Bóg poświęcający się dla człowieka i człowiek poświęcający się dla Boga – oto jest tajemnica Kościoła, tajemnica miłości zarazem” (św. Zygmunt Szczęsny Feliński) . 

Opatrzność Boża sama wybiera czas, by świętować i dziękować za dzieła  dobroci Boga, za ludzi i ich pracę, za każdy gest życzliwości i miłości, wobec najmniejszych i najuboższych.

 Święty Zygmunt Szczęsny Feliński – założyciel Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodzimy Maryi, polecił  siostrom, aby dobro, które mają w  sercach, szeroko rozsiewały wokół siebie, by były znakiem modlitwy i obecności Boga w świecie, by wypełniały zamiary Bożej Opatrzności w codziennym życiu oraz radośnie przeżywały każdy dzień.

Od 100 lat siostry rozwijają działalność apostolską w Krasnymstawie. Od 1917- 1962 roku pracowały w  Szpitalu Powiatowym, w latach 1917- 1954 prowadziły Dom Dziecka, od 1927-1981 posługiwały starcom w Domu Opieki dla Dorosłych, a następnie w Państwowym Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci (chorych). Od 1917 r. nieprzerwanie  opiekują się kościółkiem p.w. Świętej Trójcy, najpierw czyniły to siostry pracujące w Domu Dziecka, następnie w Szpitalu, od 1962 r. jako samodzielna placówka parafialna. Okresowo prowadziły katechizację przy parafii św. Franciszka. W latach 1991-2013 pełniły obowiązki organistki i zakrystianki przy parafii Matki Bożej Pocieszenia.  Obecnie w Parafii Trójcy Przenajświętszej pełnią posługę organistki, zakrystianki i katechetki.

Krasnystaw 1944. Dom Dziecka, Scenka - Św. Lucylla

Wraz z całym Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, z naszymi Duszpasterzami i Społecznością  miasta, w radosnym Te Deum Laudamus, dziękujemy Bogu za  wszelkie łaski i dobro, które stało się udziałem Sióstr i tych którym posługują na przestrzeni 100 lat  działalności w Krasnymstawie.

Uroczysta Msza św. dziękczynna zostanie odprawiona 3 czerwca 2017 r. o godz.11.00 w kościele parafialnym Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie, której przewodniczył będzie metropolita Lubelski J. E. Ks. abp Stanisław Budzik.

s. Dorota Tucka

15. Lubańki, 1969. Siostry z chorymi dziećmi

TORUŃ: S. FRANCISZKANKI DZIĘKOWAŁY BOGU ZA 160 LAT ISTNIENIA ZGROMADZENIA

fot. Katarzyna Cegielska

TORUŃ: S. FRANCISZKANKI DZIĘKOWAŁY BOGU ZA 160 LAT ISTNIENIA ZGROMADZENIA

W Narodowy Dzień Świętości Życia Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi dziękowały w Toruniu Panu Bogu za 160 lat istnienia zgromadzenia. Siostry modliły się w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

W 1857 roku zgromadzenie założył św. Zygmunt Szczęsny Feliński, odpowiadając na potrzeby biednych polskich dzieci w imperium rosyjskim. Dziś siostry, które posługują m.in. w Brazylii, Ukrainie i Gruzji, koncentrują się na działalności wychowawczej, prowadzą domy dziecka i posługują w szpitalach.

Przełożona Generalna Zgromadzenia s. Janina Kierstan podkreśliła, że w dniu rocznicy siostry pragnęły podziękować Bogu za dotychczasowe lata posługi i prosić o dalsze błogosławieństwo.

– Mając na względzie to, że przeżywamy 160. rocznicę istnienia zgromadzenia, z jednej strony koncentrujemy się na dziękczynieniu Bogu, ale z drugiej strony pytamy go jak dalej nasza posługa ma wyglądać, a ponieważ tutaj ta świątynia jest pod patronatem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i jej obecność tutaj jest taka żywa, chcemy Ją zapytać, jak dalszą naszą posługę mamy kierować i myślę, że to, co Maryja nam odpowie, będziemy wcielały w życie – powiedziała s. Janina Kierstan.

Od niedawna siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi posługują w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. JP II w Toruniu.

Podczas sobotnich uroczystości przekazały na ręce kustosza o. Andrzeja Laskosza relikwie swojego założyciela.

5 NIEDZIELA ZWYKŁA

5 Niedziela zwykła(A)  Mt 5, 13-16

 Czy masz smak Boga?

Dwa dni temu 11 letnia dziewczynka postawiła mi  ambitne pytanie; ,, Co jest sensem twojego życia?” Uśmiechnęłam się i pomyślałam: ,,mały prorok…” W pierwszej  chwili przyszła refleksja: Czy mogę odpowiedzieć szczerze, że to Jezus?  Chyba tak, inaczej by mnie tu, nie było J. Jaką wartość miałoby codzienne wstawanie, kolejne modlitwy, podejmowanie monotonnych zadań, zmaganie się ze swoimi słabościami, czy dzielenie się sobą z drugim, gdyby nie sprowadzało się tego wszystkiego do Jezusa? Czy najmniejszy wysiłek, oddech, sukces, upadek miałyby jakiekolwiek znaczenie, gdyby w tym wszystkim zabrakło soli, zabrakło wiary? Stałoby się to zapewne  codzienną niemożliwością… To co nadaje memu życiu sens i smak to Jego Słowo. Dzień bez Słowa Bożego wydaje mi się zmarnowany, ulotny, bez wartości, jakby bez  smaku Boga. To z wiarą przyjęte Słowo sprawia, że Bóg wkracza w moją codzienność, nadaje jej barwę, zapach, po prostu staje się Obecny. Jeśli karmię swą duszę Słowem, nawet w banalnym geście, blasku słońca mogę doświadczyć Bożej miłości. A gdy przyjdzie ,,noc”? I to ma sens. Wtedy gdy,, ciemno” staram się wspominać chwile, gdy Bóg był w moim sercu  jakby ,, namacalny” i to pozwala mi patrzeć dalej,   bo  to ma sens.   Panie,  modlę się, by nie utracić Twego smaku, nieustannie się Tobą  zadziwiać  i dzielić z innymi bez miary.

s. Bernadetta J.

 

Kurs Filip

W dniach 4 – 6 listopada w Poznaniu odbyła się kolejna edycja rekolekcji ewangelizacyjnych – kurs Filip. Wzięły w nim udział dwadzieścia trzy osoby z różnych stron Polski. Uczestnicy z entuzjazmem przyjęli wszystkie niespodzianki, które w tym czasie przygotował im Jezus i z pełną ufnością i gotowością powrócili do swoich domów, by w mocy Ducha Świętego kroczyć drogami Ewangelii, realizując wezwanie do głoszenia Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym.

20161106_131141

Pielgrzymka Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

W sobotę 12 listopada odbyła się trzecia pielgrzymka Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Pielgrzymka zgromadziła dużą liczbę Sióstr, na czele z Matką Generalną, Siostrą Wikarią oraz Matkami Prowincjalnymi trzech polskich Prowincji. Obecni byli także przyjaciele Zgromadzenia, współpracownicy i podopieczni Sióstr. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym odśpiewaniem akatystu ku czci św. Józefa. Następnie miejsce miała krótka inscenizacja przygotowana przez siostry aspirantki. Mszy Świętej o godz. 12.00 przewodniczył. ks. bp Łukasz Buzun, a współkoncelebransami byli m.in.: ks. prof. Antoni Swoboda z Poznania oraz ks. kan. Krzysztof Ordziniak z Mikstatu. Na zakończenie Eucharystii Matka Generalna wraz z zebranymi Siostrami odmówiły Akt zawierzenia św. Józefowi. Po wspólnej modlitwie wszyscy zebrani udali się na poczęstunek do Domu Pielgrzyma, gdzie miało miejsce dalsze świętowanie.

IMG_0005 IMG_0009 IMG_0011 IMG_0017 IMG_0024
siostryFranciszkanki03 siostryFranciszkanki42siostryFranciszkanki16