VI Niedziela Wielkanocna

Pokój mój daję wam!(J 14, 23-29)

Któż z nas nie ucieszy się takim darem zwłaszcza dzisiaj, gdy nasze serca drżą przed widmem wojny, gdy świat gromadzi coraz więcej śmiercionośnej broni. Wszyscy widzimy, jak marne owoce przynoszą te ludzkie wysiłki, których celem jest zaprowadzenie i utrzymanie w świecie pokoju… Jezus jasno pokazuje, że przemoc nigdy nie zaowocuje pokojem. Prawdziwy pokój jest owocem otwarcia się na Bożą Miłość, którą przynosi Duch Święty. Tylko Bóg może i chce dać światu prawdziwy i trwały pokój. I daje za darmo tym, których serca zwracają się ku Niemu, przyjmując i zachowując Jego naukę.

Mamy pokój na wyciągnięcie ręki, na odległość kochającego serca, na miarę naszej miłości… Bóg zawsze daje w obfitości, szanując jednak decyzje i wybory człowieka. Gdy świat, a w nim każdy pojedynczy człowiek nawróci się i uzna w Bogu swojego Pana, podejmując wysiłek miłości, pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, stanie się jego udziałem.

s. Agnieszka B.

Słowo z Pustelni 21.05.2022

„Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał»

Ta prawda uśmierza ból, który możemy odczuwać, gdy spadają na nas podobne doświadczenia.
Osobiście bardzo nie lubię, mieć wtedy w pobliżu umoralniajacych głosów, jak powinnam coś umieć znieść i jak cierpieć.
 Zdarzyło mi się, że tylko dwie osoby, pokornie, bez wymądrzania się, przywołały rzeczywistość Słów Jezusa.
 I było to prawdziwe orzeźwienie w morzu cierpień.
Czasami lepiej nie mówić nic, lub też wierzącemu, który cierpi, dać ochłodę Słowem Jezusa, choćby tym, bez własnych zarozumiałych komentarzy, jak ktoś ma rozumieć i przetrzymać ciosy od najbliższych.
s. Teresa M.

Słowo z Pustelni 25.04.2022

„Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.”
 Ogromna ,niepojęta tajemnica naszej wiary, jak ich większość,dzieje się tak skromnie! Powiedzielibyśmy, nie na miarę Boga! Jezus wstępuje do Nieba,a to jest opisane jednym zdaniem! W prostocie równej stwierdzeniu,wszedł do pociągu i odjechał, a przecież ile tam się działo! Odtąd Jezus bez większego trudu będzie pokonywał tę drogę,więcej,zarezerwował Sobie jednoczesne bycie i w Niebie i  z nami i to końca świata!
Głęboka analiza wszystkich wydarzeń zbawczych, ujawnia umiłowanie  przez Jezusa skromności.Gdzie tylko mógł tam istniał minimalistycznie,rozkochany we wszystkim co bardzo proste,co ciche,co nawet nie podpadające pod kanony ważności.
Im bardziej to w Nim dostrzegasz, tym bardziej chcesz podobnie.
I pozwól Mu nadal działać wielkie rzeczy, bez trzęsienia ziemi i orkiestry.
s. Teresa M.

II Niedziela Wielkanocna

Pokój wam!

(J 20, 19-31)

Niczym balsam rozlewają się te słowa Pana w sercach w tym niespokojnym czasie!… Zmartwychwstały Pan dwukrotnie ogłasza swój dar pokoju, dając uczniom równocześnie narzędzie do podtrzymywania tego daru. Tym narzędziem nie są sojusze i układy polityczne, ale sakrament pokuty, w którym człowiek, zanurzając się w Bożym Miłosierdziu, wypełnia serce miłosierdziem wobec innych. Tylko pojednanie człowieka z Bogiem rodzi prawdziwy pokój w sercu i owocuje jednością pomiędzy ludźmi. To prosta i czytelna recepta, dostępna dla każdego. Pokój rodzi się we wspólnocie z Bogiem i ludźmi. Człowiek, który izoluje się od wspólnoty z braćmi, pozbawia się również pokoju serca, jak Tomasz, który dopiero po powrocie do uczniów, spotyka Pana.

Spójrzmy dzisiaj na ofiarowany nam sakrament Miłosierdzia, jako na rękojmię pokoju, tak bardzo zagrożonego we współczesnym świecie. Zachwyćmy się tym darem i z pokorą powracajmy wciąż do Pana i braci w szczerym akcie nawrócenia, a staniemy się krzewicielami pokoju w świecie.

                                                      
                           Niech Ci Pan błogosławi i strzeże!…
                                                         z modlitwą
                                                             – s. Agnieszka

Słowo z Pustelni 22.04.2022

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!»

I poszli!
Z postawą taką, o której możemy się dowiedzieć z pierwszego czytania:
„Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy».”
Jak Ich nie cenić? Jak Ich nie kochać?! Jak nie pozostawać Im wdzięcznym?!
 Jeśli dziś mogę być Jezusowa, to przecież, nie tylko dzięki Bogu, choć w przeważającej mierze, ale także dzięki Nim, Apostołom! Tak dzielnie mierzących się, z własnymi oporami, tak pracowicie dojrzewający do Swojej misji! Ile walk stoczyli, z sobą samymi!
To są Przyjaciele Oblubieńca i Oblubienicy. To są nadal „zaciekli”, w sensie bardzo gorliwi i oddani, obrońcy Kościoła i prawdy o Zmartwychwstaniu!
Nie mogę się doczekać naszych długich rozmów, przy jednym stole z Jezusem. Poznania Ich bardziej. Są tacy piękni,urobieni i uświęceni przez Jezusa!
Halo! Apostołowie Mojego Jezusa! Jesteście Piękni!
s. Teresa M.

Słowo z Pustelni 18.04.2022 – Wielkanocny Poniedziałek

Mt. 28,8-15
„Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło.”
 
Wraz ze swym Zmartwychwstaniem, Jezus nie zmienia magicznie, jak za dotknięciem różdżki każdego serca.
Nie można stać się Jego wyznawcą i świadkiem ani mechanicznie, ani jak ofiara bombardowania Jego Boskich możliwości, ani z tradycji, ani ze względu na innych .Choć się dzieją naprawdę wielkie rzeczy, Bóg nadal dba oto, aby każdy mógł dokonać osobistego wyboru, prędzej, czy później. Jego nie cieszy kult niewolnika, raduje Go wybór  z miłości.
Widzimy, że w tym samym czasie idą opowiedzieć o fakcie Zmartwychwstania i niewiasty, ożywione spotkaniem z Nim i idą też strażnicy grobu do arcykapłanów. Jak bardzo różnią się tym, co niosą w sobie. Przecież każdy z nich właśnie dokonuje wyboru.I niewiasty i Apostołowie, którzy będą z dużą dozą dystansu podchodzić do wiary w Zmartwychwstanie.Wyboru dokonują również strażnicy i arcykapłani.Oni nie grają tu ról drugoplanowych. Wierzę, że Jezus każdemu z nich dał możliwość wejścia na drogę wiary. 
 
Z ryzykiem i trudem wiary, trzeba się mierzyć osobiście,
nawet jeśli przez pewien czas, kroczymy w oparciu o jakąś wspólnotę.
Wspólnotowa wiara, ma moc i przekaz, tylko wówczas, gdy w niej  każdy z członków, osobiście podejmuje trud relacji ze Zmartwychwstałym.
Tak jest aż do chwili obecnej. Zmartwychwstały nigdy nie będzie uprawiał zbiorowej hipnozy.To, że za życia chodziły za Nim tłumy, nie podbijało jakości Jego przekazu. Tak jak nie straci on na swej wiarygodności, nawet, jeśli zostanie niewielka garstka wierzących w świecie. 
s. Teresa M.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Ujrzał i uwierzył…!”

(J 20, 1-9)

Wczesnym rankiem w Niedzielę Zmartwychwstania trzy osoby spoglądały na grób Jezusa. Patrzyły w to samo miejsce, ale każda zobaczyła co innego. Magdalena skupiła swój wzrok na odsuniętym kamieniu, którego widok zaskoczył ją i przestraszył, a jej kochające serce zarejestrowało zniknięcie ciała Jezusa. Piotr i Jan ujrzeli więcej. Ich oczom ukazały się płótna i chusta, starannie złożone ze śladami Męki Pana. Nie wiemy, jakie poruszenie ów widok spowodował w sercu Piotra, natomiast Jana doprowadził do wiary w Zmartwychwstanie.

A co my współcześni możemy zobaczyć, aby w naszych sercach ożyła wiara w to, że Jezus żyje i jest obecny wśród nas tak, jak obiecał, aż do skończenia świata?… Nie mamy płócien, chusty, grobu, kamienia, ale mamy znacznie więcej! Mamy samego Pana, ukrytego pod postacią Chleba, zmartwychwstałego i żyjącego na wieki…

Czy znak Chleba Eucharystycznego budzi w nas pewność bliskości Zmartwychwstałego Pana w Jego mocy i chwale?… Patrzmy na świętą Hostię… utkwijmy w niej swój wzrok… i prośmy o dar takiej wiary. On nie odmówi tej prośbie, trzeba tylko patrzeć wytrwale…

s. Agnieszka B.

Słowo z Pustelni – Wielka Sobota

Wielka Sobota

„Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci.”

Cisza Wielkiej Soboty, zbiera kres wszystkich udręk, wszystkie cisze grobowe, wszystkie powalone i zdruzgotane serca. Skamieniały ból i martwicę  śmierci, co się rozpanoszyła.
Trzeba tylko chcieć nakarmić się jej Słowem owiniętym w całun i czekać  obiecanej eksplozji  Nowego i nie gadać w tej głowie!
I na usta zatoczyć wielki kamień.
Trzeba odważyć się zobaczyć  siebie, złożonym w śmierci Jezusa. Poleżeć w swoim trupie, czekać na obudzenie Światłem Tatusiowym.
s. Teresa M.

Słowo z Pustelni 11.04.2022 – Wielki Poniedziałek

J 12,1-11
„Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła.”
Dla polskiej głowy, to prawie około 1 litra olejku, gęstego i niezwykle eterycznego! Już naparstek wystarczyłby,aby woń olejku wypełniła pomieszczenie,a skóra nóg Jezusa odczuła dobrostan.
Dlaczego Maria to zrobiła? Co może wytłumaczyć tak przesadzony gest? Taką rozrzutność? Miłość! To pewne,ale najbardziej tłumaczy Marie,Sam Jezus.Można powiedzieć,że Jezus nie przyszedł pożegnać się wprost,a Maria wymusiła pożegnanie w sposób niezwykle uroczysty.To taka sytuacja, w której wiesz,że Twoja Ukochana Osoba  ma za kilka dni umrzeć i ta śmierć nie będzie lekka,a Ty nie możesz tego zmienić.Wszystkie słowa pożegnania wydają się Tobie niestosowne,banalne,małe.Nie wiesz,jak wylać wdzięczność za wspólnie przeżyty czas, nie wiesz jak pocieszyć też Ukochaną Osobę, w której dostrzegasz subtelnie ukrywaną walkę wenętrzną.Nie wiesz, jak się stopić w jedno z Ukochaną Osobą, która zaczyna Ci się wylewać z dłoni,niczym woda, czujesz, że ją tracisz,a nie możesz z nią pójść! Gest wcierania olejku, z użyciem włosów za ręcznik, jest niezwykle intymny.Wręcz małżeński, ponieważ kultura wschodu rozpuszczone włosy kobiety dopuszczała tylko w wypadku sytuacji zawartego i  zalegalizowanego małżeństwa.Co poniekąd mówi serce Marii Jezusowi, oprócz wyznania szczerej, kobiecej miłości?
Mówi, jestem cała Twoja i nic tego nie zmieni, nawet nasze chwilowe rozstanie.Idę z Tobą w Tobie,chcę wypełnić każdą Twoją tkankę Sobą na wieki i jeśli będę mogła moją wierność Tobie potwierdzić swoim życiem , to jestem gotowa,ponieważ już teraz jest mi całkowicie obojętne jak wyglądam ja i mój gest w oczach domowników i zebranych gości.Zawdzięczam Tobie wszystko,dlatego nigdy moja hojność nie przewyższy Twojej.
Wiem,że idziesz na straszne cierpienia,ale jak ścięty włos zawsze będzie odrastał, tak nie da się zabić Ciebie.Nie mogę Cię publicznie zacałować,więc chociaż na stopach odczuj nadmiar delkatnie spływających nadmiarów olejku.Coś się kończy,ale przecież coś się zacznie.Maria jeszcze nie wie,że wnosi do Liturgii niezwykle dużo miłości, kontemplacji,wnosi Adorację,z której będzie czerpał cały Kościół przez wieki.
I wiesz co Mario? Dziękuję!
s. Teresa M.

 Niedziela Męki Pańskiej

 Niedziela Męki Pańskiej

Ukrzyżuj Go!”

(Łk 22, 1-23, 56)

Opis Męki Pańskiej ukazuje samotnego Jezusa, chociaż ciągle otoczonego ludźmi: najpierw uczniami, którzy niczego nie rozumieją i coraz bardziej pogrążają się w lęku, a potem prześladowcami, którzy chcą tylko usunąć Go ze swojego świata i nie zależy im, jakimi metodami to zrobią. Obojętny, rozwydrzony tłum, a pośrodku niego Jezus – samotny, ale przecież zjednoczony z Ojcem. Przyjmuje zgotowany Mu przez człowieka los… Godzi się na odrzucenie… Szanuje ludzką wolność tak bardzo zarozumiałą i pozwala się odrzucić…

Jakże bardzo podobny jest dzisiejszy świat do tamtej Golgoty… Obrosła w pychę ludzkość wygraża Bogu, pluje na Niego, odrzuca, skazując siebie na zagładę. Stworzenie tupiące nogą na swojego Stwórcę, tonie we własnej próżności i nienawiści… Czy znajdzie się dzisiaj pośród świata skruszony grzesznik, gotowy przyjąć Boże Miłosierdzie lub poganin, niewstydzący się głośno wyznać wiarę w Boże Królowanie?… Tak bardzo trzeba nam dzisiaj upaść na kolana i nie tylko ustami, ale pełnym skruchy sercem i życiem śpiewać suplikacje…

s. Agnieszka B.