Warapajewo

Misja na Białorusi

Warapajewo

Misja na Białorusi

Historia domu w Warapajewie

Warapajewo – miasteczko w północno – zachodniej części Białorusi. Z woli Pana Boga Siostry Rodziny Maryi rozpoczęły swoja posługę w Warapajewie na Białorusi dnia 30 września 2002 roku. Siostry objęła katechezę w parafii od 0 do 8 klasy w samym Warapajewie i w trzech punktach dojazdowych, druga zaś zajęła się kościołem i kuchnią w domu zakonnym i dojazdem z katechezą do sąsiedniej parafii. Ogromną radością dla sióstr było poświecenie domu i kapliczki pod wezwaniem bł. Z. Sz. Felińskiego i pozwolenie na przechowywanie Najświętszego Sakramentu. Poświecenia dokonał bp Władysław Blin ordynariusz diecezji Witebskiej.

Rodzina Maryi jest ciągle wspólnotą o ogromnej żywotności. Pracuje i działa w 135 domach zakonnych w Polsce, Brazylii, Italii, na Białorusi, Ukrainie i Rosji. Liczy obecnie 993 sióstr profesek (wieczystych i czasowych),  10 sióstr nowicjuszek i 7 postulantek.

1010

Liczba Sióstr Franciszkanek na świecie

© Copyright - Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi, Created by Studio i66