Bóbrka

Misja na Ukrainie

Bóbrka

Misja na Ukrainie

Znajduje się na południowy – wschód od Lwowa. Mieszka w nich około 5 tysięcy ludności wyznania greckokatolickiego, prawosławnego i rzymskokatolickiego.
Siostry pracowały tam od 1906 r. jako pielęgniarki w szpitalu, a w czasie wojny od 1939 r. ukrywały wysiedlaną ludność, dzieci żydowskie, którym wypisywały metryki chrztu, uczyły katechizmu, co dawało im szansę przetrwania. Obecnie siostry posługują w parafii w Bóbrce i w Dunajewie. Od 2003 r. opiekują się dziećmi w Rodzinnym Domu Dziecka. Obecnie mieszka u sióstr sześć dziewczynek, które dzięki ich staraniom uczęszczają do miejscowej szkoły.

Rodzina Maryi jest ciągle wspólnotą o ogromnej żywotności. Pracuje i działa w 135 domach zakonnych w Polsce, Brazylii, Italii, na Białorusi, Ukrainie i Rosji. Liczy obecnie 993 sióstr profesek (wieczystych i czasowych),  10 sióstr nowicjuszek i 7 postulantek.

1010

Liczba Sióstr Franciszkanek na świecie

© Copyright - Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi, Created by Studio i66