Petersburg i Irkuck

Misje w Rosji

Petersburg i Irkuck

Misje w Rosji

Petersburg

Od września 1997 roku Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi podjęły pracę w Wyższym Seminarium Duchownym w Sankt-Petersburgu na zaproszenie rektora Don Bernardo Antonini. Siostrom powierzono następujące obowiązki: – nadzór nad kuchnią i magazynami żywnościowymi, – furtę seminaryjną w czasie zajęć kleryków i gości przebywających do seinarium, – katechizację częściowo i obowiązek zakrystianki w kościele parafialnym, którym jest katedra przy seminarium. Do pracy przyjechały trzy siostry. Mija jedenasty rok pobytu Sióstr Rodziny Maryi w seminarium w Sankt-Petersburgu. Zmieniły się siostry i obowiązki niektóre zostały inaczej ustawione, lecz trzy siostry nadal pracują ofiarnie na rzecz seminarium i Kościoła w Rosji.

Irkuck

Na zaproszenie Ordynariusza bisupa Cyryla Klimowicza Siostry Rodziny Maryi rozpoczęły pracę na Syberii w Irkucku, w maju 2005 roku. Pracuja tam dwie siostry. Jedna w administracji kurii biskupiej a druga w katedrze pełni obowiązek zakrystianki i częściowo katechetki.

Rodzina Maryi jest ciągle wspólnotą o ogromnej żywotności. Pracuje i działa w 135 domach zakonnych w Polsce, Brazylii, Italii, na Białorusi, Ukrainie i Rosji. Liczy obecnie 993 sióstr profesek (wieczystych i czasowych),  10 sióstr nowicjuszek i 7 postulantek.

1010

Liczba Sióstr Franciszkanek na świecie

© Copyright - Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi, Created by Studio i66