MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W INTENCJI RODZIN

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo

w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś

Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka

rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa

Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty” i przez

Ducha Świętego stawała się prawdziwym

przybytkiem życia i miłości dla coraz to

nowych pokoleń.

 

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli

i uczynki małżonków ku dobru ich własnych

rodzin i wszystkich rodzin na świecie.

 

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało

w rodzinach mocne oparcie dla swego

człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie

i miłości.

 

Spraw, aby miłość umacniana łaską

Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza

od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie

nieraz przechodzą nasze rodziny.

 

Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za

pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu

– ażeby Kościół wśród wszystkich narodów

ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo

w rodzinach poprzez rodziny

 

Przez Chrystusa Pana naszego, który jest

Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków.

Amen.

Możesz również polubić…