Słowo z Pustelni 26.07.2021 r.

„Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy.”

Można by powiedzieć, że te przypowieści, są o niepozorności tego co boże. Taki jest nasz Bóg, naprawdę jest bardzo Niepozorny i w Tajemnicy Wcielenia i w sposobach Swego działania i udzielaniu się duszy. Podczas, gdy szatan ma upodobanie w przepychu i splendorze, w nadzwyczajności, Wszechmogący Stwórca kocha niepozorność. To bardzo znaczące w rozeznawaniu duchowym.
A Wspomnienie Rodziców Świętych Joachima i Anny, tylko to potwierdza. Maryja również, wobec Izraela i ludzkości, była niczym malusie ziarno gorczyczne. A jak się rozrósł Kościół w Jej cieniu, wszyscy wiemy. 
s. Teresa M.