III Niedziela Zwykła 

24.01.2021 III Niedziela Zwykła 
„Czas się wypełnił.” (Mk 1, 14-20)

Opis powołania pierwszych uczniów w Ewangelii Marka poprzedza fakt uwięzienia Jana
Chrzciciela. Herod zamknął usta temu, który wskazywał Jezusa – Bożego Baranka. Więc teraz sam Jezus
przychodzi i mówi: „Już czas! Idziemy!”, a oni zostawiają wszystko, by pójść za Nim.

Co w kontekście tego wezwanie znaczy owo „zostawić wszystko”? … Uczniowie zostawiają
łodzie, które dotychczas stanowiły całkowite zabezpieczenie ich życia i życia ich rodzin. Zostawiają
ponadto swoje dotychczasowe życie, aby rozpocząć nowe, inne, nieznane u boku Mistrza. Nie wiedzą
jeszcze, że On poprowadzi ich do męczeństwa, ale idą ufnie budować z Nim Królestwo Boże.

Jezusowe „Pójdźcie za Mną” poprzedzone jest wezwaniem do nawrócenia. To ważna
wskazówka dla nas. Wielu z nas chciałoby iść za Jezusem na swoich warunkach, według własnego
pomysłu, z wieloma zastrzeżeniami. A to nie jest możliwe. Aby być z Jezusem, trzeba porzucić własny
styl życia: nawyki, postawy, więzi, a przyjąć Jego styl, Jego postawy, by razem z Nim budować jedyną
konieczną relację, która trwać będzie na wieki.
Co muszę zostawić, aby w swoim powołaniu, zobowiązaniach naprawdę iść za Jezusem?… Czas
już się wypełnił! Nie można się ociągać!

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…