IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

4. Niedziela wielkanocna J 10, 1-10 (7 maja)

,,Ja jestem bramą”.

Dzisiejsza niedziela jest obchodzona w kościele jako Niedziela Dobrego Pasterza, a zarazem dzień modlitw o powołania.

W Ewangelii Jezus przedstawia nam siebie jako bramę. Ukazuje nam niejako swoje skryte marzenie – chce być jedyną bramą naszego życia. Tylko przez Niego możliwe jest spotkanie z Ojcem, wejście do Jego domu, bycie szczęśliwym – zbawionym. Jezus chce być obecny w naszym życiu, chce aby wszystkie nasze czyny, decyzje prowadziły do Niego. Czy wsłuchuję się w Jego głos? Czy idę za Nim? Miłość pasterza jest tak wielka, że jest gotów oddać życie za swoje owce, aby te mogły być w owczarni. Jezus przez swoją Śmierć i Zmartwychwstanie staje się bramą, przez którą wchodząc stajemy się w pełni wolni. Czy jest coś, co mnie zniewala? ,, Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości”. Stańmy dziś przed Bramą, która otwiera na krzyżu swoje ramiona, by obdarzyć nas pełnią życia i wsłuchajmy się w głos Pasterza. Niech Jezus nas prowadzi i będzie naszym przewodnikiem.

Jego pastwiska: Słowo, Eucharystia, sakrament pojednania niech będą dla nas źródłem życia, pełnią obfitości. Niech Jezus nas karmi, wyzwala, ożywia…, by u schyłku dnia powiedzieć ,, to jest Pan”.

s. Bernadetta J.

Możesz również polubić…