NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ

„Tak Bóg umiłował świat…” Zachwycająca jest miłość Boża. 

Boże, który mnie umiłowałeś, mnie przygarniasz, ratujesz, pragniesz… Do tego stopnia, że przychodzisz na ten świat, stając się podobnym do swego stworzenia, żeby je wyrwać z rąk zła, żeby unieść do nieba, pociągnąć miłością tak ogromną, że stała się Osobą Ducha Świętego. Boże, który mnie – przybrane dziecko ocalasz składając w ofierze swego Syna Jedynego. Co więcej, zapraszasz mnie do udziału w swoim życiu, w życiu Trójcy Świętej przez zjednoczenie w Komunii świętej, w miłości…

Nie da się słowami wyrazić tego ogromu dobroci, miłosierdzia, uniżenia, poświęcenia, żaru Serca Bożego. Dlatego trwam dziś przed Tobą w zachwycie i z dziękczynieniem.

s. Magdalena S.

Możesz również polubić…