Słowo z Pustelni 03.08.2020 r.

„Jedli wszyscy do syta.” Taki jest Jezus! Jak już daje, to do sytości! W nadmiarze! Ta hojność obejmuje nie tylko zaspokajanie głodu chleba.Zawierzone Jemu każde pragnienie, każdy głód, nade wszystko duszy, On z mocą  nasyca!Stan sytości bywa niebezpieczny, może rozbisurmanić, ale Jezus nie obawia się niczego. Daje po brzegi i duszy i ciała i serca i umysłu.A jeśli raz zakosztujesz tego stanu nasycenia w Nim, już zawsze pozostaniesz Go spragniony i już nikt i nic nie będzie Ci wystarczać. Tęsknota za byciem ponownie nakarmionym przez Jego Miłość, będzie silniejsza, niż to wszystko, co mógłbyś przez nią wycierpieć i stracić. 

s. Teresa M.