Słowo z Pustelni 04.07.2020 r.

«Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?»
To pytanie ma źródło w zgubnym nawyku porównywania się z innymi.Nigdy nie kończy się to dobrze, nigdy nie działa motywująco. Rodzi wiele pochodnych, nieciekawych uczuć, które mogą prowadzić do okropnych kompleksów, zatruwać poczucie własnej wartości w Bogu. Wywoływać nawet spory i długoletnie waśnie z innymi. Czyli mówiąc krótko, nie warto!I jeśli tylko się chociaż raz złapiemy na tym nawyku, lepiej natychmiast się od niego odciąć.Każdy ma swoją drogę do Boga, jedyną , niepowtarzalną z Nim relację. Ma sobie właściwe talenty, zalety, cnoty i wady. Swoje, zawsze piękne rysy twarzy, swój numer buta i swoją drogę do świętości. A Nasz Pan Młody, – jak się pięknie nazwał Jezus, nigdy nie oczekuje od nas czegokolwiek bardziej nad autentyczne przeżywanie w radości, bliskości z Nim. Ceni sobie bardziej szczerość relacji z Nim, nad umartwienia i posty, które nie rzadko skupiają nas na sobie. 

s. Teresa M.