Słowo z Pustelni 05.09.2022

„Wtedy Jezus rzekł do nich: „Pytam was: Czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić czy zniszczyć?”
Dla Jezusa zawsze i we wszystkich okolicznościach ważniejszy będzie drugi człowiek, jego dobro, rozwój, zdrowie i życie. Można powiedzieć, że odniesienie do zachowania miłości względem drugiego  człowieka, jest u Boga jak tarowanie wagi.
W kluczu miłości, bądź jej braku, Bóg czytał będzie Księgę naszego życia.
I najtrudniejsze , najbardziej zawiłe życiorysy , dla Boga zawsze są czytelne,gdy sięgnie do poruszeń serca w  każdej sytuacji.
Dopóki tego nie rozumiemy, jesteśmy w krytycznej sytuacji, ponieważ życiem serca jest miłowanie, bez niego, serce  usycha bardziej niż ręka ów chorego, którego Jezus uzdrowił.
s. Teresa M.