„On zaś im rzekł: «Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: „Przesuń się stąd tam!”, a przesunie się. I nic nie będzie dla was niemożliwego. „Ten fragment Ewangelii jest jednym z wielu dowodów na to, że Jezus nie miał i nie ma w zwyczaju bez sensu nas chwalić i głaskać. Jeśli widzi zbyt mała wiarę, to o tym powie. Podobnie, jeśli dostrzeże każdy inny brak. Nie osądza, ale też nie znieczula na prawdę, która bywa gorzka.To nie powinno nas ani zniechęcać, ani zbytnio smucić . Brak wiary, lub licha jakość tej, którą mamy, może być skutecznym upokorzeniem dla nas, którzy się za wierzących często podajemy i takimi chcemy być w świecie postrzegani. Bóg woli często zbudować najpierw solidne fundamenty pokory, aby na nich potem składać głęboką łaskę wiary.Tacy jesteśmy, nie posiadamy wiary wielkości ziarnka gorczycy! Może byśmy nie jednego ateistę przekonali o cierpliwej miłości i miłosierdziu Boga, gdybyśmy zamiast się wynosić i obnosić ze swą rzekoma wiarą, raczej przyznawali, że daleko nam do bycia wierzącymi!

S. Teresa M