Słowo z Pustelni 12.06.2021 r.

„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

Tak, ale…, nie, ale…, czyli, „ale”, zwykle odziewa zły.
Czy tego chcemy, czy nie, nasza mowa, zawsze będzie zdradzać, co mamy w sercu. Ważne, żebyśmy byli autentyczni i klarowni. Gdybyśmy częściej byli dyrygentami, tej orkiestry własnych myśli i słów, i nie oddawali batuty głównie własnej głupocie…
s. Teresa M.