Słowo z Pustelni 12.12.2020 r.

„Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.”

Wtedy zrozumieli… Gdy trwasz przy Jezusie, przebywasz z Nim na górze i razem z Nim z niej schodzisz, gdy trwasz pokornie w służbie, jednocześnie, nie bojąc się Go pytać jak dziecko, zrozumienie przyjdzie.
Nie szukaj zrozumienia tego co dzieje się w Twoim życiu ani u ludzi, ani, w sobie samym, ani w książkach. Szukaj zrozumienia u boku Jezusa i w Nim. Szukaj, bardzo często znaczy usiądź cicho, swoją uwagą skupioną na Jego wargach i czekaj na ich poruszenie. Jezus powie w swoim czasie.
Wyjaśnienia życia i okoliczności, zawsze są kompletne, tylko w interpretacji Boga. I tyle one dają ukojenie.
s. Teresa M.