Słowo z Pustelni 15.03.2021 r.

„Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł.”

Uwierz Słowu i idź!…
Dzieci nie mają z tym problemu. 
s. Teresa M.