Słowo z Pustelni 19.06.2020 r.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
„ten, komu Syn zechce objawić”
Tobie  zechciał objawić Miłość, dar Ojca, Tobie objawił Swoje Serce, abyś nigdy nie zwątpił, że od Wcielenia, Bóg w Jezusie ma ludzkie serce! Cud!I rzecz jasna nie o mięsień tylko chodzi, lecz o całą prawdę i głębię tego, co do serca przynależy.Jezus, a w Nim Sam Bóg posiada bogaty wachlarz emocji, uczuć.I choć doskonale uporządkowanych i poddanych Bóstwu, nie przestaje być aktywny i żyjący w tej czułej sferze.Dlaczego Jezus wyakcentował serce?Bo czym się cały stał w dziele zbawienia dla ludzkości, tym organicznie jest serce w każdym z nas. Jezus przejął wszystkie funkcje życiowe serca duchowego. Jest duchowym Sercem Kościoła i duchowym Sercem każdej duszy. Twojej i mojej. Łatwo pojąć analogię, w którą nas wprowadza już od momentu, kiedy to Ukochane serce zaczęło bić pod Sercem Maryi Niepokalanej.Już wtedy biło dla Twego i mojego NOWEGO ŻYCIA.Uwielbiam Cię Serce Jezusa, Uwielbiam Cię Jezu, bo cały jesteś jak wyjęte serce z piersi Ojca dla ratowania swych dzieci. Uwielbiam Cię bijące Serce Jezusa we wszystkich tabernakulach całego świata!Żyj w nas! Bo Sam powiedziałeś: ” odbiorę wam serce kamienne u dam wam serce z CIAŁA”

s. Teresa M.