Słowo z Pustelni 22.02.2021 r.

„nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. „
Dlaczego bramy piekielne nie przemogą Kościoła?
Odpowiedź brzmi :bo Kościół został zbudowany nie na wiedzy Św. Piotra, nie na wyznaniu miłości nawet, ale na objawieniu, danym mu od Samego Ojca.
Naturę tego objawienia rozpoznał Sam Syn – Jezus, i przypieczętował własną Krwią. A Duch Święty nieustannie  przez wszystkie pokolenia, ocienia Sobą to Objawienie i rozjaśnia nam je, aż dojdziemy zwycięsko do końca.
Dlaczego Ojciec pobłogosławił tym poznaniem Św. Piotra, a nie innych?
Prawdopodobnie dlatego, że osobowość  Piotra, jego paleta zalet i wad, to ikona wszystkich jego następców od początku do końca, od pierwszego Piotra do ostatniego.
Piotr był w sam raz według Ojca, więc, co nam do tego.
s. Teresa M.