Słowo z Pustelni 26.09.2022

Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki”.
 Bez urazy, ale kto z nas umie być najmniejszy? Albo raczej kto bardziej od Jezusa? My nawet jeśli tacy staramy się być , to po prostu  zajmujemy tylko sobie właściwe miejsce. A prawdziwie małym, jest tylko Ten, kto w istocie jest z natury Wielki, kto miałby pełne prawo dać nam odczuwać na każdym kroku Swą przewagę, a tego nie robi.
 Mądrością, jest  być zawsze i w każdej sytuacji na sobie właściwym miejscu. Wtedy nie miewa się też już myśli o domniemanej wielkości.
s. Teresa M.