Słowo z Pustelni 29.03.2021r.

„Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?»”

Miłość nigdy nie jest marnotrawstwem!
 Kto się czepia rozrzutności w miłości?
Dokładnie ci, którzy w ogóle miłości nie rozumieją! 
Można miłości nie rozumieć, ale nie wolno nikomu jej szkodzić, ponieważ na przykładzie Judasza widać, że obraca się to przeciwko temu, kto nie rozumiejąc, postanawia być zawadą.

„Wyprawiono ucztę dla Jezusa”. 

Nie sądzę, aby miał apetyt, wiedział, co Go czeka.
 Jezus zawsze przyjmie miłość, zawsze przyjmie wszystkie jej przejawy. Jest na nią wyczulony i na jej brak też.