Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 

22.11.2020 Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
„Syn Człowieczy oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.” (Mt 25, 31-46)

Podczas modlitwy dzisiejszym Słowem moją uwagę przykuło sformułowanie „oddzieli”. W
Piśmie Świętym Bóg jest ukazywany jako Ten, który łączy, a nie dzieli. Duch Święty jest Duchem
jedności. Jezus umarł, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tymczasem sąd ostateczny
polegał będzie na definitywnym oddzieleniu.
Co Bóg będzie oddzielał?… Dobro od zła,… miłość od obojętności,…. Świętość od grzechu…
W Biblii święty to oddzielony, niedostępny, inny, niż wszyscy.

Perykopa o sądzie bardzo czytelnie pokazuje, jakimi chce nas mieć Bóg. On oddziela to, co w
Jego oczach zasługuje na uznanie od całej reszty, która okaże się śmieciem. Odzieli, aby już żadne zło nie
miało dostępu do Jego wybranych…, aby egoizm nie był mylony z Miłością…, aby w pełnym blasku
ukazało się piękno tych, którzy za życia trudzili się, podążając śladami Mistrza…, którzy przyjęli Jego
Krzyż…, otwierali swe dłonie i serca dla braci…, pozwolili ogołocić się z ziemskich wielkości i stanęli
ramię w ramię z wykluczonymi przez świat w Imię Miłości Jezusa. Oddzieli ich Pan i wprowadzi do
swego Królestwa.

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…