WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Dzisiejsza Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego oraz Słowo, które Kościół daje nam do
rozważenia wskazują nam na niebo.
Jezus wstępuje do Ojca zabierając ze sobą ludzką naturę, jakby chciał powiedzieć do
każdego z nas: tam jest twoje miejsce. Tam jest twój dom!
Św. Katarzyna ze Sieny po jednym ze swych mistycznych doświadczeń zapisała takie
słowa, wypowiedziane do niej przez Boga Ojca:
Kiedy Jednorodzony Syn mój wrócił do Mnie w czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu, most
ten wzniósł się z ziemi, to jest ze społeczności ludzi i wstąpił do nieba przez moc mej boskiej
natury, i siedzi po prawicy mojej, Ojca wiecznego. (…)
Tak najpierw uczyniłem wam most widzialny, którym jest Syn mój, gdy posłałem Go, aby żył
wśród ludzi. Potem gdy ten most widzialny wstąpił do nieba, pozostał wam most i droga
nauki, zjednoczonej… z mocą moją, z mądrością Syna i zmiłowaniem Ducha Świętego. Ta
moc daje cnotę męstwa temu, kto idzie tą drogą: mądrość użycza mu światła, które pozwala
mu poznać prawdę, a Duch Święty darzy go miłością, która trawi i niszczy wszelką
zmysłową miłość własną i pozostawia duszy tylko miłość cnót."
Jezus stał się dla nas mostem, łączącym niebo z ziemią. Dzięki Niemu zamieszkuje w nas
Trójca, udzielając nam mocy, mądrości i miłości w drodze do nieba, do naszego
prawdziwego domu. Nie wystarczy jednak biernie wpatrywać się w to miejsce. Droga do
nieba jest działaniem, głoszeniem, ukazywaniem i świadczeniem, że Bóg jest i działa…że
kocha…że chce mieć nas blisko siebie…

s. Ewa C.

Możesz również polubić…