XXI Niedziela Zwykła

Bramy piekielne go nie przemogą.” (Mt 15, 21-28)

Tyle pytań rodzi się obecnie o los Kościoła. Pojawiają się one w sercach dobrych i szczerze zatroskanych o Boże sprawy, ale obecne są również w przestrzeni medialnej w wyniku spekulacji osób niekoniecznie nastawionych przychylnie. A odpowiedź dał Pan już 2000 lat temu i trwa ona niezmienna i wciąż aktualna.

Kościół to dzieło Jezusa, to Boża sprawa, a zatem jedno jest pewne: „Bramy piekielne go nie przemogą!” Nie zniszczy go żaden atak nieprzyjaciela, ani grzech tak mocno obecny w jego strukturach. Żadne zło nie ma mocy nad tym, co należy do Boga, nad tym, czego strzeże i ochrania Boża moc. Możemy więc być spokojni, ale równocześnie gorliwi w wołaniu o Bożą ochronę i opiekę dla tych, których Bóg uczynił odpowiedzialnymi za swoje dzieło na ziemi. Zamiast więc gorszyć się, lękać czy też spekulować, warto zgiąć kolana i błagać za naszych pasterzy, bo są słabi i biedni, jak każdy z nas, ale dzięki naszej modlitwie mogą stać się pasterzami według Bożego Serca.

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…