XXVI Niedziela Zwykła 

 XXVI Niedziela Zwykła 

Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama.

(Łk 16, 19-31)

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli wyraźnie pokazuje, że Bóg staje po stronie tych, którzy cierpią. On jest Tym, który wymierza sprawiedliwość i daje to, czego człowiekowi brakuje. Tak stworzył świat, aby każde Jego dziecko żyło w godziwych warunkach i miało wszystko, czego potrzebuje do godnego życia. Złe używanie dóbr ziemskich, przywiązanie do nich i nadmierne ich gromadzenie, powoduje niesprawiedliwość, w wyniku której jedni cierpią, podczas gdy drudzy mają w nadmiarze. To nie jest wolą Boga i Jego serce cierpi. Pokładanie ufności w dostatku zamyka serce człowieka zarówno na innych, jak i na Boga, czego przykładem jest opis upadku Izraela z powodu dobrobytu. Tak było kiedyś i tak jest dzisiaj.

Jezus w przypowieści ostrzega nas przed takim zamknięciem w egoizmie i samowystarczalności. Dobra ziemskie mogą dawać przyjemność, ale nie zapewnią szczęścia. Tylko Bóg, który jest Panem, potrafi uszczęśliwić na wieki tych, którzy w Nim pokładają nadzieję niezależnie od sytuacji i statusu społecznego.

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…