Duchowość

„Po miłości Boga i bliźniego siostry najwyżej cenić będą pokorę i prostotę” (Duch, 15)