Rok Święty Miłosierdzia

„Ile razy chcesz Mi sprawić radość, to mów światu o Moim wielkim i niezgłębionym miłosierdziu” (Dz 164).

W drugą rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową – Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM ŚWIĘTYM MIŁOSIERDZIA .

Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia przewidziano na 8 grudnia 2015 r. w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP

Papież Franciszek oznajmił to 14 marca 2015 r. mówiąc:

„Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: (Łk 6, 36)”

Dla Polski ma to szczególne znaczenie i jest niezwykłym znakiem, gdyż Ojciec Święty Franciszek będzie w tym czasie gościł w naszym kraju przeżywając razem z nami 1050. rocznicę Chrztu Polski oraz weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – które jest światowym centrum kultu Miłosierdzia Bożego.

Zakończenie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 20 listopada 2016 r. w Święto Chrystusa Króla Wszechświata.

W tym szczególnym czasie dla Kościoła módlmy się za siebie nawzajem, aby Boże Miłosierdzie było w nas, aby nas przenikało i czyniło lepszymi na wzór Miłosiernego Mistrza z Nazaretu.

Modlitwa na Rok Życia Konsekrowanego

(dla osób konsekrowanych)

 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,

oto my – osoby życia konsekrowanego,

stajemy przed Tobą

z sercem przepełnionym miłością i dziękczynieniem.

Czytaj dalej

Modlitwa na Rok Życia Konsekrowanego

(za osoby konsekrowane)

 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,

Ty przez wieki powołujesz kobiety i mężczyzn,

by dążyli do życia w doskonałej miłości

poprzez praktykowanie rad ewangelicznych:

ubóstwa, czystości i posłuszeństwa;

Czytaj dalej

OFICJALNA MODLITWA NA JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA 2015/1016

Panie Jezu Chryste,

Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski

i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.

Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.

Czytaj dalej

AKT ZAWIERZENIA MARYI

Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Czytaj dalej

JAN PAWEŁ II AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Czytaj dalej

MODLITWA JANA PAWŁA II O NOWE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE

Dobry Pasterzu naszych dusz, Ty znasz swoje owce
i wiesz, jak dotrzeć do serca człowieka.
Otwórz umysły i serca młodych, którzy szukają i oczekują słowa prawdy
dla swego życia, daj im odczuć, że tylko w Tajemnicy Wcielenia znajdą pełne światło.

Czytaj dalej

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W INTENCJI RODZIN

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo

w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś

Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka

rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa

Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty” i przez

Ducha Świętego stawała się prawdziwym

przybytkiem życia i miłości dla coraz to

nowych pokoleń.

Czytaj dalej