Wprowadzone przez Zofia Kuska

Święto Świętej Rodziny 

Święto Świętej Rodziny „On wstał…” (Mt 2,13-15. 19-23) Aż dwukrotnie w tym krótkim tekście Ewangelii czytamy o tym, że św. Józef na polecenie Anioła Bożego natychmiast wstaje i czyni to, […]

Uroczystość Bożego Narodzenia 

Uroczystość Bożego Narodzenia „Niemowlę, leżące w żłobie.” Okoliczności narodzenia Jezusa, choć brutalne pokazują jasno, że Boża wola musi się wypełnić i nawet przypadkowe ludzkie posunięcia, jak spis ludności, służą temu […]

IV Niedziela Adwentu 

IV Niedziela Adwentu „Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak…” (Mt 1, 18-25)   Można by sparafrazować to zdanie i powiedzieć, że wszystko było NIE tak, jak wyobrażali to sobie młodzi […]

III Niedziela Adwentu Rok

III Niedziela Adwentu „Między narodzonymi z niewiast, nie powstał większy od Jana Chrzciciela.” (Mt 11, 2-11) Przed tygodniem słyszeliśmy z ust Jana Chrzciciela słowo wychwalające Jezusa, jako NAJMOCNIEJSZEGO Pana, Władcę, […]

II Niedziela Adwentu

„Nie jestem godzien nosić Mu sandałów.” (Mt 3, 1-12) Nad Jordanem Jan Chrzciciel jest niejako u szczytu popularności. Ciągną za nim tłumy, chcące nie tylko słuchać jego głosu, ale również […]

I Niedziela Adwentu

„Nie spostrzegli się…” (Mt 24, 37-44) Porównanie, użyte przez Jezusa, bardzo wzmacnia dzisiejszą przestrogę. Aż dziwne, że można było nie zauważyć tak wielkiego niebezpieczeństwa, jakim był potop lub zlekceważyć je […]

POWOŁANIOWE DNI SKUPIENIA

Serdecznie zapraszamy wszystkie dziewczęta, które ukończyły 18 rok życia i słyszą w duszy Głos wołania, zapraszający je do poświęcenia swojego życia na wyłączną służbę Bogu „NIE BÓJ SIĘ MARYJO. ZNALAZŁAŚ […]

Słowo z Pustelni 14.11.2022

„Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”    To jest definicja szczęścia! Żeby Jezus przeszedł przez nasze życie, żeby przeszedł […]