Wprowadzone przez Zofia Kuska

Słowo z Pustelni 26.07.2021 r.

„Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy.” Można by powiedzieć, że te przypowieści, są o niepozorności tego co boże. Taki jest nasz Bóg, naprawdę jest bardzo Niepozorny i w Tajemnicy Wcielenia i w sposobach Swego działania i udzielaniu się duszy. Podczas, gdy szatan ma upodobanie w przepychu i splendorze, w nadzwyczajności, Wszechmogący Stwórca kocha niepozorność. […]

Słowo z Pustelni 24.07.2021 r.

„Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa”. Nikt z nas, nie jest samą, czystą pszenicą, ani rasowym chwastem! W każdym z nas cnoty, zalety, współistnieją często z brzydką wadą, przywarą, słabością. Tacy trochę jesteśmy jak klawiatura fortepianu! Ale Bóg jest tak wprawnym Wirtuozem, że umie wydobyć z nas harmonię. Dysonanse i pogrywanie tylko po tym, co […]

Słowo z Pustelni 19.07.2021 r.

„Mojżesz odpowiedział ludowi: «Nie bójcie się! Pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj.” Nasz problem, można by bardzo często sprowadzić, do wybiegania przed Pana Boga!  Pozostań na SWOIM miejscu, A ZOBACZYSZ, jak BÓG, Twoje sprawy bierze w SWOJE RĘCE! Niby proste, a jednak wszystkim nie wychodzi!  s. Teresa M.

16 NIEDZIELA ZWYKŁA

Mk 6,30 – 34 Czas odpoczynku – harmonia Nasze życie jest tak ułożone, aby człowiek mógł poświęcać czas na wszystko: na modlitwę, na pracę i na odpoczynek. Dzisiejsza Ewangelia nam przypomina zwłaszcza o odpoczynku. „Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i odpocznijcie nieco”. Po trudach wypełnionej misji Apostołów, Jezus zaprasza ich na odpoczynek. Jeśli Jezus […]

Słowo z Pustelni 17.07.2021 r.

„Nie będzie się spierał ani krzyczał”. Jezus zbawił WSZYSTKICH, ale nikomu Zbawienia nie będzie wciskał na siłę.  Nie forsuje Swojej Miłości, w żaden sposób. Jeśli chcesz, możesz nawet wybrać własne zatracenie. Jego łagodność  staje się  zrozumiałą, tylko wtedy, kiedy zaczniesz Go naprawdę kochać. Nie dlatego, że tak Cię nauczono, że tak Ci przekazano, że ktoś coś […]

Słowo z Pustelni 12.07.2021 r.

„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.”  Można te słowa Jezusa bardzo opatrznie zrozumieć i zinterpretować. Jezus nie jest konfliktowy Sam w Sobie z natury, nie jest wcale też zadziorny!  Jezus przedefiniowuje  nam pokój! Dobrze wie, że my ludzie, mamy dość bałaganiarskie i pragmatyczne jego pojęcie. Jezus nie […]

15 NIEDZIELA ZWYKŁA

Mk 6, 7-13 Rozesłanie Dwunastu Każdy z nas jest powołanym i posłanym… Powołanym do życia i świętości, posłanym do miłości… Na tej drodze jedynym i najpewniejszym zapewnieniem jest ufność złożona w Tym, który posyła i  siła wiary, w którą wyposaża nas na drogę Posyłający. Jeszcze jedno. Trzeba iść w wolności. Głosić życiem bez przymusu i […]

Słowo z Pustelni 10.07.2021r.

„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą.” Gdy mówi to Jezus, to te słowa mają nad nami moc, gdy mówi mi człowiek, że mam się nie obawiać ludzi, to zwykle to tylko denerwuje, bo jest raczej formą taniego pocieszenia. Natomiast  w ustach Jezusa, słychać  i czuć moc, więcej, za tymi […]

Słowo z Pustelni 05.07.2021r.

„Gdy Jezus mówił do uczniów, oto”… Oto został zaskoczony aż dwiema różnymi sytuacjami. W zaskoczeniu, w sytuacjach nie planowanych, możemy się różnie zachować i czasami wychodzi z nas wtedy zmęczenie, bywamy opryskliwi, albo w ogóle zbywamy sprawy, żeby nam się nie spiętrzyły na głowie, a wraz z nimi zbywamy ludzi. Bywa. Jezus jednak, nawet w […]