Wprowadzone przez Zofia Kuska

Słowo z Pustelni 17.05.2021 r.

„Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem”. A gdzie? Przede wszystkim w Ojcu, a z Ojcem w Niebiańskiej przestrzeni. W miejscu, o którym Jezus wypowiada się, że został Umiłowany przez Ojca, jeszcze nim powstał świat. To fascynujące, pociągające i przepiękne. Niczego Sobie Jezus z Ojcem nie zastrzegł […]

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Dzisiejsza Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego oraz Słowo, które Kościół daje nam do rozważenia wskazują nam na niebo. Jezus wstępuje do Ojca zabierając ze sobą ludzką naturę, jakby chciał powiedzieć do każdego z nas: tam jest twoje miejsce. Tam jest twój dom! Św. Katarzyna ze Sieny po jednym ze swych mistycznych doświadczeń zapisała takie słowa, wypowiedziane do […]

Słowo z Pustelni 15.05.2021 r.

„Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».”  Mamy dokładnie taką samą trasę do przebycia. Wyjątek stanowi początek Jezusa. Jego wyjście od Ojca, zawsze pozostanie zstępującym Życiem ku nam, które egzystowało już wcześniej Wiecznie. Nasz początek bierze się od Ojca, ale stwarza nas w czasie, byśmy do Wieczności doszli. Nie mogę […]

Słowo z Pustelni 10.05.2021 r.

„Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem».” Pamiętajmy zatem, że to powiedział Sam Jezus! Brak poznania Boga, to, jakim jest, rodzi […]

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do Wieczernika, miejsca gdzie Jezus w sposób bardzo dosłowny i namacalny pokazuje nam swoją miłość. Mówi, że jesteśmy Jego przyjaciółmi, jeśli będziemy Go naśladować, a zaraz po tym bierze do rąk misę z wodą i obmywa uczniom stopy. Do tej postawy właśnie nas zaprasza, chce byśmy tak jak On byli dla […]

Słowo z Pustelni 08.05.2021 r.

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.” W życiu wiary bywa taki czas, że się Bóg wydaje być […]

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Komentarz do J 15,1-8 (V Niedziela Wielkanocna) „Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was”. Ilekroć wracam do tego tekstu, tylekroć zdumiewa mnie pasja, z jaką Jezus prosi, wręcz nalega, abym była z Nim i w Nim. Siła tej Jego pasji sprawia, że coraz mocniej wyczuwam, iż właśnie tutaj, w przestrzeni między Miłością a […]

Słowo z Pustelni 26.04.2021 r.

„Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję.” Autentyczna miłość zakłada dobrowolność. Taką właśnie otrzymujemy od Jezusa. Sam oddaje życie za nas, bo chce. Takiej miłości, Jezus pragnie też od każdego z nas. Miłość jest nieustannym oddawaniem życia, za tego kogo kochamy. Jeśli zaczyna pojawiać się przymus, konieczność, niechęć i znów przymus, […]

IV Niedziela Wielkanocna

25.04.2021 IV Niedziela Wielkanocna  „Życie moje oddaję za owce.” (J 10, 11-18) Dzisiaj staje przed nami Dobry Pasterz. Co znaczy DOBRY?… Ten, któremu zależy na owcach… Zależy tak bardzo, że dla ich ratowania gotowy jest oddać własne życie. Nie dyktuje Mu tego obowiązek, ale serce, przecież oddanie życia za kogoś jest znakiem najwyższej miłości. Obowiązek spełnia najemnik, troszcząc […]