Wprowadzone przez Zofia Kuska

Słowo z Pustelni 09.10.2021 r.

„Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».” Gdy Jezus mówił, a więc tak naprawdę Mu przerwała i weszła w słowo. Podziw, uznanie i rozbudzone pragnienie, by prawdopodobnie móc być bliżej Jezusa i cieszyć się tą bliskością z Nim, wiedząc Kim jest, wywołały […]

Słowo z Pustelni 04.10.2021 r.

Wspomnienie Św.Franciszka z Asyżu   „Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: „Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”   Wydawałoby się,że dialog z tym uczonym w Piśmie nie powinien w ogóle zaistnieć i mieć swej kontynuacji w Jezusie, skoro już na starcie Jezus wiedział ,jaki ów człowiek ma do Niego […]

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXVII Niedziela Zwykła  „Od początku tak nie było.” (Mk 10, 2-12) W rozmowie z faryzeuszami Jezus odwołuje się do „początku”, czyli do prawa ustanowionego przez Boga wraz ze stworzeniem świata. To prawo miało chronić szczęście człowieka, czuwać nad właściwą jego relacją z Bogiem, samym sobą, drugim człowiekiem i światem. Bóg zaplanował wszystko w taki sposób, aby […]

Słowo z Pustelni 02.10.2021 r.

„lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”. Twój i mój Anioł Stróż, jest poniekąd odpowiedzialny za to, aby zapis naszych imion w Niebiańskiej ewidencji, nigdy nie uległ zmianie! Na ogół jeśli czynimy coś „akuratnie”, to nie nasza w tym zasługa, ani intuicja, tylko daliśmy sobą pokierować właśnie Im. Czy dociekanie Imienia Swego […]

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Rozważanie do Ewangelii z XXVI Niedzieli Zwykłej, 26.09.2021 r.   Mk 9, 28-48 „Lecz Jezus odrzekł: (…) Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”   Uczniowie Jezusa. Zapatrzeni w Mistrza, zafascynowani Jego Osobą, zasłuchani w Jego Słowo. A jednak tak często jeszcze bardziej zapatrzeni w siebie, w swoją pozycję, w swoje znaczenie, […]

Słowo z Pustelni 25.09.2021 r.

 „Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. Jezus wypowiada te słowa w chwili , gdy zarzucany jest tanim i płytkim podziwem. Z samego bowiem podziwu naprawdę nic nie wynika w relacji z Bogiem. Kiedyś słyszałam te słowa wyłącznie w kontekście ofiary Jezusa, którą zgodził się złożyć […]

Słowo z Pustelni 20.09.2021 r.

„Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”. Jeśli starasz się naprawdę wszystko mieć u Boga, wątpliwe, abyś popadł w złudzenia do tego co masz, no bo nic nie masz dla siebie, w sensie ,aby tego kurczowo strzec. Albo inaczej, Twoim Jedynym Inwestorem […]

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Boże dziecięctwo. Jezus jak zawsze jest blisko swoich uczniów. Jest blisko człowieka. Zawierza im Boże plany. Że nadejdzie czas kiedy będzie niezrozumiany… wydany w ręce ludzi, zabity… Jakże to były trudne słowa dla uczniów. Bali się Go zapytać o wyjaśnienie. Ale szybko przeszli do innych rozmów. Nie przejęli się zbytnio słowami Jezusa. Dla nich ważne […]

Słowo z Pustyni 18.09.2021 r.

„Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Co roku robili przez lata tak samo, sielanka i nic się niepokojącego nie działo, a tu nagle taka niespodzianka! Jeśli się zestawi co się mogło kotłować w głowach i sercach Józefa i Maryi przez trzy dni poszukiwać dziecka, które […]

Słowo z Pustelni 13.09.2021 r.

„Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył – mówili – miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę». Jezus przeto zdążał z nimi.”  Wbrew pozorom, Jezus nie jest zmotywowany argumentami Żydów, jest wolny od takich układów i układzików, że ktoś coś zasponsorował, coś dał, pomógł coś […]