Wprowadzone przez Zofia Kuska

Msza o świcie

Msza o świcie (Łk 2,15-20) Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało […]

Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Pasterka

25.12.2016, Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Pasterka (Łk 2,1-14)   W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, […]

IV NIEDZIELA ADWENTU

KOMENTARZ DO EWANGELII NA IV NIEDZIELĘ ADWENTU   W naszym życiu często doświadczamy tego, czego doświadczyli Maryja i Józef. Bo otóż doświadczyli oni tego, co po ludzku wydaje się niemożliwe. Dziewica staje się Matką za sprawą Ducha Świętego. To tajemnica, z którą wielu ludzi ma jeszcze dzisiaj problem. Bo dla człowieka to niemożliwe. Ktoś, kto […]

III Niedziela Adwentu

III Niedziela Adwentu Jan w więzieniu. Zamknięty w łonie Elżbiety rozradował się przybyciem Pana. Teraz zamknięty w więzieniu za mówienie prawdy, śledzi działalność Jezusa wysłuchując coraz to nowszych doniesień. Nie chce wątpić, choć okoliczności skłaniają go ku temu. Wprawdzie nie wątpi w autorytet Jezusa, inaczej nie wysyłałby do Niego swoich uczniów; nie szukałby odpowiedzi u […]

II Niedziela Adwentu

II Niedziela Adwentu Mt 3,1-12 Głos Każdego dnia, nieustannie, docierają do nas różne „głosy świata”: opinii, układów, kalkulacji, haseł politycznych, reklamy,… Aby nie dać się im zdominować, trzeba jak Jan Chrzciciel w odpowiednim momencie „wyjść na pustynię”, odejść od zgiełku codzienności. „Pustynia w Adwencie” jest potrzebna, aby nauczyć się mówić i żyć  „innym głosem”. Jezus […]

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA /Łk 23,35-43/ Króluj nam Chryste!  z wysokości krzyża… Zawsze i wszędzie…z wysokości krzyża. Kim jesteś bracie, siostro, tam…na Golgocie?  Lud stał i patrzył, Wysoka Rada drwiła, żołnierze szydzili, jeden łotr urągał i chciał wybawienia, a JEDEN szeptał modlitwę – „JEZU, wspomnij na mnie…” Kim jesteś (byłeś) w kończącym się Roku Miłosierdzia […]

Kurs Filip

W dniach 4 – 6 listopada w Poznaniu odbyła się kolejna edycja rekolekcji ewangelizacyjnych – kurs Filip. Wzięły w nim udział dwadzieścia trzy osoby z różnych stron Polski. Uczestnicy z entuzjazmem przyjęli wszystkie niespodzianki, które w tym czasie przygotował im Jezus i z pełną ufnością i gotowością powrócili do swoich domów, by w mocy Ducha […]

Pielgrzymka Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

W sobotę 12 listopada odbyła się trzecia pielgrzymka Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Pielgrzymka zgromadziła dużą liczbę Sióstr, na czele z Matką Generalną, Siostrą Wikarią oraz Matkami Prowincjalnymi trzech polskich Prowincji. Obecni byli także przyjaciele Zgromadzenia, współpracownicy i podopieczni Sióstr. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym odśpiewaniem akatystu ku czci św. Józefa. […]

33 Niedziela Zwykła

Komentarz do Ewangelii na 33 niedzielę zwykłą, 13.11.2016r.: Łk 21, 5-19 Pytanie kiedy nastąpi koniec i jaki będzie jego znak, wraca jak fala przypływu i niepokoi kolejne pokolenia. Chcemy wiedzeć, chcemy być na bieżąco, chcemy być poinformowani o wszystkim. Czy tym razem chodzi nam jednak o coś więcej niż o zwykłe zaspokojenie ciekawości i ów […]

32 Niedziela Zwykła

11. 2016 XXXII Niedziela Zwykła Rok C „Dzieci tego świata.” (Łk 20, 27-38)             Żyjemy w świecie i pochłaniają nas jego sprawy, zmartwienia, problemy, niepokoje od tych najbardziej prozaicznych, aż po wielkie egzystencjalne pytania. W dzisiejszym Słowie Jezus przestrzega, abyśmy w tej codziennej krzątaninie wokół naglących spraw tego życia nie zagubili istoty istnienia, jaką jest […]