Wprowadzone przez Zofia Kuska

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Łk 24, 1-12) Z  głębokim wzruszeniem wypowiadam słowa NAZARET, BETLEJEM, JEROZOLIMA, KALWARIA, PUSTY GRÓB… ZIEMIO ŚWIĘTA, UŚWIĘCONA KROKAMI MOJEGO PANA I ZBAWICIELA… Maria Magdalena, Joanna i Maria „poszły skoro świt do grobu”, była to pierwsza pielgrzymka uczniów Jezusa do Grobu Mistrza. Niosły przygotowane wonności, tylko ten kamień, kto go odsunie?  Kamień odsunięty, […]

VI Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Palmowa

Komentarz do Ewangelii wg św. Łukasza 22,14-23,56 Ostatnia Wieczerza dzieją się dziwne rzeczy śmierć przycupnęła w kącie Krzyż spleciony z okruchów Twojego i mojego czasu majaczy tuż za zakrętem a ON – jak gdyby nigdy nic mówi o Miłości… Teraz twoja kolej. Tak, teraz Twoja i moja kolej, by powtórzyć w sobie tę – po […]

Komentarz do V Niedzieli Wielkiego Postu

03. 2016 V niedziela Wielkiego Postu Rok C  „Przyprowadzili do Jezusa kobietę.” (J 8, 1-11)   …i niechcący wyświadczyli jej ogromną przysługę, bo… Prowadząc ją na sąd, nie spodziewali się, że zamiast sprawiedliwości, spotka ją tam MIŁOSIERDZIE! Głośno wykrzykiwali jej winy, a Jezus subtelnie pokazał, że nie są lepsi… Wydali wyrok, a On na podstawie […]

Komentarz do Liturgii Słowa na IV Niedzielę Wielkiego Postu

,,Wstanę i pójdę do mojego ojca(…). A kiedy jeszcze był daleko, zobaczył go ojciec i ulitował się”. Miłość Boga nie stawia człowiekowi granic powrotu do Niego. Św. Zygmunt ufny w nieskończoną dobroć Boga tak pisał: ,,Przypowieść o Dobrym Pasterzu, a zwłaszcza przypowieść o marnotrawnym synu najwymowniej świadczą, że powrót każdej zbłąkanej duszy jest dla Niebieskiego […]

Komentarz do Liturgii Słowa na III Niedzielę Wielkiego Postu

Dzisiejsze Słowo nie wymaga zbytniego komentarza. Bóg objawia się Mojżeszowi. JAHWE przedstawia się Kim jest. Dlaczego prowadzi, dlaczego kocha. W Nowym Testamencie mówi przez Syna – Słowo Wcielone, Zbawiciela. Bóg nie może już chyba być bardziej bezpośredni, prosty. I o co prosi? O miłość, o NAWRÓCENIE,  bo inaczej… zginiemy. Przychodzi do mnie, do ciebie już […]

Komentarz do II Niedzieli Wielkiego Postu

Pełni nadziei Oczekiwali spełnienia… Kto chciał ich widzieć ? Coście przyszli zobaczyć ? Trwali spoglądając w ludzką przestrzeń Popatrz inaczej ! I nie odgadnął świat Pulsujących przesłań…          Tylko ON widział przyszłość i przeszłość zarazem          Przenikał wszechświat swoją Pasją. Z wdzięcznością spoglądam i czerpię z czasu łaski i prawdy, niepowtarzalnego daru Boga. Czas Wielkiego […]

Komentarz do Liturgii Słowa na I Niedzielę Wielkiego Postu

1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (Rz 10,8-13) „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie” (Rz 10,8). Powiedzenie „TY JESTEŚ PANEM” oznacza osobistą decyzję, pociąga za sobą uznanie Jezusa jako Pana, poddanie się Jego panowaniu. Oznacza świadome i dobrowolne wejście w […]

Komentarz do Ewangelii na V Niedzielę Zwykłą

Komentarz do Ewanelii św. Łukasza 5, 1-11 Bóg szuka, wypatruje, pyta o człowieka i pyta Sam Siebie: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?” Jest w tym pytaniu jakiś niepokój, a zarazem jakaś głęboka troska: czy ten, o którym myślę – usłyszy wołanie, czy zrozumie o jak wiele jest proszony i czy zechce odpowiedzieć? Jest […]

Światowe Dni Młodych w Krakowie

W 2016 roku w Krakowie, w dniach od 26. do 31. lipca, odbędą się pod hasłem  „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)  XXXI. Światowe Dni Młodzieży (ŚDM). Pielgrzymkę młodzieży przez ziemię (gdyż tak określa się także ŚDM) zainicjował w 1984 roku św. Jan Paweł II. Po papieżu Benedykcie XVI kontynuuje je także papież […]

Komentarz doEwangelii na III Niedzielę Zwykłą

III Niedziela Zwykła (C) Łk 1, 1-4;14-21 24 stycznia 2016 ,, Dostojny Teofilu”-,, Przyjacielu Boga” czy Słowo wypełniło się w tobie? Jezus pełen mocy Ducha Świętego przybywa do Nazaretu. Dobrze zna mieszkańców tego miasta, a oni Jego, tu bowiem wzrastał. Jako jeden z nich staje w synagodze i czyta słowa z księgi proroka Izajasza. W […]