Modlitwy

Modlitwa w życiu sióstr zajmuje centralne miejsce, dzięki niej siostry zacieśniają więzy osobistej przyjaźni z Bogiem, pogłębiają jedność wspólnoty zakonnej a przede wszystkim łączą się z całym Kościołem i wszelkim stworzeniem w uwielbianiu Bogu. Za wzorem Świętej Rodziny siostry starają się, aby całe ich życie było nieustanną modlitwą. Maryjny charakter Zgromadzenia wyrażany jest przez szczególną cześć dla Matki Najświętszej, uroczyste obchodzenie Jej świąt, codzienną modlitwę różańcową a przed wszystkim kształtowanie w sobie Jej ducha i naśladowanie Jej cnót.