Słowo z Pustelni 22.04.2022

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!»

I poszli!
Z postawą taką, o której możemy się dowiedzieć z pierwszego czytania:
„Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy».”
Jak Ich nie cenić? Jak Ich nie kochać?! Jak nie pozostawać Im wdzięcznym?!
 Jeśli dziś mogę być Jezusowa, to przecież, nie tylko dzięki Bogu, choć w przeważającej mierze, ale także dzięki Nim, Apostołom! Tak dzielnie mierzących się, z własnymi oporami, tak pracowicie dojrzewający do Swojej misji! Ile walk stoczyli, z sobą samymi!
To są Przyjaciele Oblubieńca i Oblubienicy. To są nadal „zaciekli”, w sensie bardzo gorliwi i oddani, obrońcy Kościoła i prawdy o Zmartwychwstaniu!
Nie mogę się doczekać naszych długich rozmów, przy jednym stole z Jezusem. Poznania Ich bardziej. Są tacy piękni,urobieni i uświęceni przez Jezusa!
Halo! Apostołowie Mojego Jezusa! Jesteście Piękni!
s. Teresa M.