Słowo z Pustelni 01.10.2022

„Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».”

Ten rodzaj naszej metryki w Niebie, dobrze, żeby był cichym zasilaczem naszego serca i umysłu cały czas, bo niekiedy na tej ziemi, to jedyny powód do bycia  radosnym po mimo wszystko.
s. Teresa M.