Słowo z Pustelni 02.08.2021r.

„Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!»”

To jest właśnie logika Opatrzności Bożej, by człowiek w potrzebie, miał nas i nasze zawierzenie Bogu, że na swój sposób, Bóg zadziała i zaradzi. A z drugiej strony, byśmy i my byli tymi, którzy zostaną obdarowani, czy to materialnie, czy duchowo, również przez kogoś, kto nie był wygodny i podzielił się lub rozdał, co sam otrzymał z jeszcze ciepłych darów Opatrzności Bożej i swego zaangażowania.
Hojna Dłoń Boga, jakby odruchowo się otwiera tam, gdzie hojność, jest też gestem ludzi i ich serc, choćby na poziomie ducha. 
Bóg się ze skąpcami i skanerami, raczej średnio dogaduje. 
s. Teresa M.