Słowo z Pustelni 02.10.2021 r.

„lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”.

Twój i mój Anioł Stróż, jest poniekąd odpowiedzialny za to, aby zapis naszych imion w Niebiańskiej ewidencji, nigdy nie uległ zmianie!
Na ogół jeśli czynimy coś „akuratnie”, to nie nasza w tym zasługa, ani intuicja, tylko daliśmy sobą pokierować właśnie Im.
Czy dociekanie Imienia Swego Anioł Stróża jest czymś pożądanym? Moim zdaniem, jeśli nie czyni tego Sam z wyraźnych powodów, to wszelkie dociekania w sferze ducha, nigdy ani nie są nam potrzebne, ani dość bezpieczne i zawsze trącają lekką pychą. Anioł ma radość bycia Twoim cieniem, a nie lustrem. Ma radość, gdy zajmujesz się Źródłem Światła, a nie promykiem.
Kochaj Go, słuchaj, ale za dużo przy Nim nie majstruj!
s. Teresa M.