Słowo z Pustelni 05.06.2021r.

„Wtedy Rafał poprosił ich obu na bok i rzekł do nich: «Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wam wyświadczył, aby było uwielbione i wsławione Jego imię. Rozgłaszajcie wobec wszystkich ludzi słowa Boże, jak na to zasługują, i nie ociągajcie się z wyrażaniem Mu wdzięczności.”

 Mowa Archanioła Rafała jest wyjątkowo długa jak na Posłańca z Nieba. W sumie, to chyba najdłużej przemawiający Archanioł! 😊 W całości piękna i głęboka, wymagająca  co najmniej kilkunastu rozważań, jak nie całych rekolekcji. Mnie jednak, zatrzymał kontekst okazywanej hojnie Bogu wdzięczności, za otrzymane liczne dobrodziejstwa. 
Wszyscy Ojcowie Kościoła zgodnym chórem pouczają, że jeśli masz trudności na modlitwie, to dziękuj, bo prawdopodobnie za mało dziękujesz. A jeśli dziękujesz, ale i tak doświadczasz z jakiś powodów „suchych dni” u Jezusa, to modlitwa wdzięcznością, która po prostu Uwielbia za wszystko Boga, rozgrzeje i rozpłomieni Ci serce. Dlaczego? Bo mamy nieskończenie wiele powodów do bycia wdzięcznymi i kiedy wprowadzamy duszę w stan dziękczynienia, płynnie przechodzimy do Uwielbienia! A w Uwielbieniu nie daleko już do tej postawy, która Uwielbia Osobę Boga nie za coś, ale dla Niego Samego! I to są nasze dwa pieniążki, nasz jeden grosz, ale to wszystko co mamy, jako ubodzy ludzie, by zacząć dawać Bogu nasze Uwielbienie z czystej miłości, gdyż jest tego godzien, jako Nasze Wszystko! 
s. Teresa M.