Słowo z Pustelni 06.09.21 r.

„Pytam was: Czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić czy zniszczyć?»”

Tym pytaniem, Jezus udowodnił głębokie luki w prawie, jego nie logiczność i nie ludzkość.

 Zasada jest prosta:

 jeśli zawsze kierujesz się w życiu miłością, prawo będzie dla Ciebie tylko pewnym narzędziem, z którego tylko wtedy skorzystasz, jeśli w danej sprawie nadal będzie przedłużeniem miłości.

Sęk zaś w tym, że wariatka pycha, zawsze sobie znajdzie obrońcę, będzie szukać i mieć tak zwane „plecy”, jak nie w innym człowieku, to w prawie.

s. Teresa M.