Słowo z Pustelni 06.11.2021r.

„Nie możecie służyć Bogu i mamonie”. 
Co kochasz, temu i służysz.
Zapytaj się więc, co kochasz, a wynik wyświetli Cię się lepiej, niż w kalkulatorze. 
s. Teresa M.