Słowo z Pustelni 07.08.2021 r.

„Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić?»

On zaś im rzekł: «Z powodu małej wiary waszej.”
 A wg Komentarza Żydowskiego :
„Powiedział im: bo macie tak mało ufności!”
Ufność, jest rodzajem wiary już bardzo zażyłej, opartej o osobową relacje, w której po prostu całkowicie ufam Osobie, która mnie kocha i którą ja kocham. Trudno zbudować relacje miłości bez ufności. To jest nie możliwe! To samo tym bardziej dotyczy Osoby Boga. Innymi słowy, Jezus nie mówi im, że nie wierzą Kim jest i że jest, ale, że jeszcze za mało poznali Boga i za mało się po Nim spodziewają. My te własne ograniczenia, zbyt płytką relację z Jezusem, poznajemy  w życiowych tarapatach. Czasami Jezus zupełnie po przyjacielsku, musi nas trochę zawstydzić. Więc powie :bo mi zbyt mało ufasz! Tak, Ty! 
S. Teresa M.