Słowo z Pustelni 08.10.2022

(Łk 11, 27-28)
Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Lecz On rzekł: „Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają”.

Wielce prawdopodobne, że kobieta sama była matką, może Jezus mógłby być jej synem.Poczuła niesamowity przywilej bycia matką kogoś takiego jak Jezus! On tego nie zanegował,ale otwiera nam oczy serca, jak bardzo my jesteśmy uprzywilejowani, że możemy słyszeć Boga Wcielonego w Jezusie!

Niekiedy ludzie wydają dużo pieniędzy, zadają sobie sporo trudu,aby pokonać setki kilometrów,aby kogoś usłyszeć,czy to gdy mówi,czy to, gdy daje koncert.

Ale jakże nie doceniamy przywileju słyszenia i słuchania mówiącego do nas Boga!Przywilej!!!

s. Teresa M.