Słowo z Pustelni 08.11.2021 r.

„szukajcie Go w prostocie serca”
Czyli? 
Nie wymyślaj! 
Nie udziwniaj!
Bo On jest w tym , co właśnie jest! 
Co się dzieje,
co cię spotyka,
co przeżywasz,
co Ci dolega,
co masz do zrobienia.
I to wystarczy?
Jeśli Go szukasz,-TO TAK !
s. Teresa M.