Słowo z Pustelni 09.07.2022

„U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie”.

Co to znaczy? Czy Jezus oby nie przesadził? No nie, lepiej wyrazić się już nie mógł! To innymi słowy: Ojciec naprawdę wszystko ma pod kontrolą! I nic Mu się z pod uwagi nie wymyka. Tylko, Ojciec, zawsze będzie Tym, który ratuje najpierw nasze dusze, ponieważ wie, że te mają wieczny żywot, i o wiele bardziej woli, by kontynuowały go w szczęściu, niż w wiecznym zatraceniu! My sami, świat, otaczający nas ludzie, a i demony, robią wszystko, by skoncentrować nas tym co i tak przeminie. Robią wszystko, aby nasze problemy, walki, zmagania, potrzeby, pragnienia, urastały do rangi najważniejszych! Czy można się przed tym jakoś uchronić?
Można! Proponuję wydrukować sobie własny nekrolog z miejscem na datę , oprawić w ramkę i w obliczu ciśnienia spraw, iść pod taki nadzwyczajny obrazek i tak długo patrzeć, aż dotrze do nas prawda:
Ojciec wszystko ma pod kontrolą! Wszystko dzieje się po coś.A w obliczu śmierci ,moje problemy są i będą niczym.Liczy się tylko miłość i zawierzenie Bogu.

s. Teresa M.